Lukijalta
Mielipide

Koulutusviennistä uusi johtotähti Oulun alueelle – haasteena kehittymiselle on, että koulutusvientiä ei vielä koeta strategisesti tärkeänä kilpailuvalttina

Koulutusvienti tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia Oulun alueen yrityksille ja oppilaitoksille. Nokian romahduksen jälkeen alueelle on syntynyt lukuisia uusia innovatiivisia yrityksiä, joille koulutusvienti voi tarjota tien menestykseen.

Suomalaisella koulutusosaamisella on nyt kova kysyntä ulkomailla. Suomen vahvat PISA-tulokset, huipputasoinen koulutus ja erinomainen maine opetuksen kärkimaana kiinnostavat kansainvälisiä koulutusalan toimijoita.

Koulutusvienti tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia Oulun alueen yrityksille ja oppilaitoksille. Nokian romahduksen jälkeen alueelle on syntynyt lukuisia uusia innovatiivisia yrityksiä, joille koulutusvienti voi tarjota tien menestykseen.

Alueelta löytyy paljon potentiaalia ja osaamista kaikilta koulutusviennin osa-alueilta, kuten oppimisympäristöjen rakentamisesta, oppimiseen liittyvistä teknologiasta ja konsultoinnista. Myös ammattitaitoinen opettajankoulutusosaaminen, laadukas ammatillinen koulutus ja Oulun korkeakoulujen innovaatiotoiminta luo uusia tuotteita, palveluita ja osaamista, joilla on kansainvälistä kysyntää.

PINO Network on Oulussa perustettu koulutusviennin toimijoiden verkosto, jossa on tällä hetkellä melkein 60 jäsentä. Verkostoon voivat liittyä kaikki koulutusvientiä tekevät yritykset ja organisaatiot, joilla on Y-tunnus. PINO Network järjestää koulutusvientiin liittyviä koulutuksia sekä etsii ja välittää jäsenilleen uusia liiketoiminta-avauksia globaaleilta koulutusmarkkinoilta. Yhteistyö verkoston muiden jäsenten kanssa avaa pienille toimijoille mahdollisuuksia tarjota toisiaan täydentäviä ratkaisuja. PINO Networkin toimintaa toteutetaan hankerahoituksella kesään 2020 asti.

"Alueelta löytyy paljon potentiaalia ja osaamista kaikilta koulutusviennin osa-alueilta, kuten oppimisympäristöjen rakentamisesta, oppimiseen liittyvistä teknologiasta ja konsultoinnista."

Tällä hetkellä Oulun alueen koulutusviennin toimijoiden liikevaihto vaihtelee kymmenistä tuhansista muutamaan sataan tuhanteen per toimija. Liikevaihto on hyvinkin maltillista ottaen huomioon koulutusviennin valtavan potentiaalin, jonka arvioidaan globaalisti olevan jopa tuhansia miljardeja euroja.

Haasteena koulutusviennin kehittymiselle on myös Oulun toimijoiden hajanaisuus sekä se, että koulutusvientiä ei vielä koeta strategisesti tärkeänä kilpailuvalttina.

On selvää, että koulutusviennillä on mahdollisuuksia tuoda merkittävää ja kannattavaa kansainvälistä liiketoimintaa Oulun alueelle. Koulutusvienti voikin nostaa Oulun tunnetuksi ja tärkeäksi kansainvälisen koulutusosaamisen kaupungiksi. Samalla se voi edistää alueen menestystä ja luoda uusia työpaikkoja. Olisiko siis aika panostaa koulutusviennin edistämiseen Oulussa?

PINO Network on osa Oulun ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, OSAOn ja Oulun kaupungin KAAKAO- ja KOOKOS- ja KAHVI-hankkeita. Hankkeita rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Maria Mappes

koulutusviennin asiantuntija

Diakonia-ammattikorkeakoulu, PINO Network

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.