Lukijalta
Mielipide

Koulujen retket ovat kannatettavia, kunhan ne toteutuvat tasa-arvoisesti perheen varallisuudesta riippumatta

Kouluille tarvitaan selkeämpää ohjeistusta maksullisiin retkiin liittyen ja koulujen tulee selkeämmin ohjeistaa huoltajia retkiin liittyen.

Mediassa on ollut esillä (Yle 28.10./Onko jumppasali reilu vaihtoehto, jos ei ole varaa 30 euron lasketteluretkeen? Kantelut koulujen maksullisista teemapäivistä saivat ratkaisun ja HS 28.10./ Viranomainen linjasi: Koulut eivät saa järjestää teemapäiviä, joissa on sekä maksullista että maksutonta toimintaa) ja vanhempia on myös Oulussa puhututtanut koulujen retkien maksullisuus.

Eri vaihtoehdot esimerkiksi liikuntapäivän toteuttamiseen eivät saisi perustua perheen maksukykyyn, vaan oppilaan todelliseen mielenkiintoon ollako jumppasalissa, hiihtämässä vai laskettelemassa. Kaikki retket ja tapahtumat ovat ehdottomasti kannatettavia, kunhan ne toteutuvat tasa-arvoisesti perheen varallisuudesta riippumatta.

Esimerkiksi yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät toteudu, jos koulujen retkiasioista keskustellaan ja päätetään vasta vanhempainilloissa luokissa, tai niistä ei kysytä ollenkaan ennakkoon.

Vanhempainiltaan eivät osallistu kaikki vanhemmat, ja toisaalta taloudellisia haasteita kohtaavat perheet eivät tule kuulluksi. Kouluille tarvitaan selkeämpää ohjeistusta maksullisiin retkiin liittyen ja koulujen tulee selkeämmin ohjeistaa huoltajia retkiin liittyen.

Tuore apulaisoikeusasiamiehen tiedote nostaa ylipäätään huolen kuntien kirjavista käytänteistä, jotka vaarantavat perusopetuksen maksuttomuutta ja toteaa, että kunnilla opetuksen järjestäjänä on velvollisuus olla luomatta käytäntöjä, jotka voivat lisätä lasten epätasa-arvoa. Jos emme löydä yhteisiä hyviä tapoja huolehtia kaikkien mahdollisuuksista osallistua, on vaarana retkien ja leirikoulujen loppuminen.

"Tärkeää olisi oikeanlainen positiivinen viestintä retkien tärkeydestä ja siitä, että maksullisille retkille ovat kaikki tervetulleita."

Meidän konkreettisia ehdotuksia ovat, että vanhempia tulisi informoida koulun toimesta hyvissä ajoin alkusyksystä, mielellään heti koulujen alettua, lukuvuoden aikana tulossa olevista retkistä ja niiden maksullisuudesta kustannusarvioineen. Näin huoltajilla olisi mahdollisuus etukäteen varautua maksullisiin retkiin ja hakea niihin myös tukea.

Käytännössä se voisi tapahtua esimerkiksi Wilma-lomakkeella, jossa huoltaja antaa suostumuksen lapsen osallistumisesta retkiin.

Tärkeää olisi oikeanlainen positiivinen viestintä retkien tärkeydestä ja siitä, että maksullisille retkille ovat kaikki tervetulleita. Viestiin sisältyisi tieto siitä, että perheillä olisi mahdollisuus hakea taloudellista tukea retkiä varten. Tätä tarkoitusta varten tulisi kartoittaa mistä tukea voisi hakea, esimerkiksi sosiaalitoimi, seurakunnan diakoniatyö, järjestöt ja yksityiset tahot. Tätä varten voisi olla nimetty henkilö koululla.

Vanhemmille lähetettävässä viestissä tulisi olla myös linkit ja ohjeet miten tukea tarvittaessa haetaan, jotta asia olisi mahdollisimman selkeä. Koulu tai vanhempainyhdistys voisi auttaa huoltajia tuen hakemisessa ja monikin taho varmasti tukisi retkissä, kun rahallisen tuen muodot olisivat yleisesti kaikille tiedossa.

Koulun järjestämä laskettelureissu on myös mahdollisuus perheille, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia matkustella.

Pirita Satomaa

puheenjohtaja

Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen puolesta

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.