Qstock: Korona johti viiteen pe­ruu­tuk­seen lop­puun­myy­dys­sä ta­pah­tu­mas­sa

Kotkien to­del­li­nen ikä on yhä ar­voi­tus

Rengastukset kertovat, että pihapiirisi harakka saavuttaa usein kymmenen vuoden iän. Hyvällä onnella se saattaa selvitä lähelle kahtakymmentä vuotta, sillä vanhin rengaslöytö on liki 19-vuotiaasta ja yksi löytö yli 15-vuotiaasta linnuista.

Rengastukset kertovat, että pihapiirisi harakka saavuttaa usein kymmenen vuoden iän. Hyvällä onnella se saattaa selvitä lähelle kahtakymmentä vuotta, sillä vanhin rengaslöytö on liki 19-vuotiaasta ja yksi löytö yli 15-vuotiaasta linnuista.

Hiukan lyhyempi-ikäisiä ovat närhi ja kuukkeli, joista vanhimmat ovat olleet runsaan 13 vuoden ikäisiä. Muista varislinnuista naakka on saavuttanut 16 vuoden ja varis 17 vuoden iän. Metsien mustakaapu, korppi, on parhaimmillaan ronkkunut pesimäpiirillään hiukan yli 20 vuotta.

Kauppatorin kalapöytien tuntumasta herkkupaloja kärkkyvä harmaalokki voi sen sijaan olla kalakauppiaalle vanhempi asiakas kuin kaloja ostamassa käyvät ihmiset. Harmaalokit saavuttavat usein 20 vuoden iän ja moni elää lähes 30-vuotiaaksi. Suomen vanhin harmaalokki ehti ennen kuolemaansa viettää 32. syntymäpäiväänsä.

Kaikki muutkin lokit ja tiirat ovat hyvin pitkäikäisiä. Vanhin löytynyt naurulokki oli noin 31-vuotias. Kala- ja selkälokeista vanhimmat ovat olleet kuollessaan 29 vuoden ikäisiä, merilokkikin 27-vuotias. Pikkulokin ikäennätys on toistaiseksi vaatimattomat 18 vuotta.

Ihminen harmaantuu iän mukana ja ainakin kuvainnollisesti myös kahlaajista voidaan sanoa samaa, sillä monet niistä elävät hyvin vanhoiksi. Vanhin isokuovimme ehti muutamaa päivää vaille 30-vuotiaaksi ennen kuolemaansa.

Kimakkaääninen rantapoliisi, meriharakka, saattaa partioida rantapalstallaan jonkin verran yli 20 vuotta. Vain rastaan kokoinen saariston luotojen karikukkokin voi elää lähes 20 vuotta. Korkeimpien tunturiemme harmaa merisirri tunnistettiin värirenkaista rengastuspaikalla Korppoon Jurmossa lähes kaksikymmentä ja puoli vuotta rengastuksen jälkeen. Useat muutkin pienehköt kahlaajat ovat saavuttaneet yli 15 vuoden iän.

Petolinnutkin elävät hyvin vanhoiksi. Kotkien todellista ikää ei vielä edes tiedetä, sillä 1970-luvulle asti käytössä olleet renkaat olivat niin heikkoja, että kotkat repivät ne irti jalastaan. Vanhin vahvemmalla renkaalla toistaiseksi tavattu maakotka on ehtinyt hiukkaa vaille 25 vuoden ikään, merikotka hiukan sen yli.

Petolintujemme vanhimmat löydöt ovat kalasääskestä ja hiirihaukasta, jotka on löydetty melko tasan 26 vuotta rengastuksen jälkeen. Muiden kookkaiden päiväpetolintujemme ikäennätykset ovat 15--19 vuoden välillä.

Haarapääsky on pikkulinnuksi melko pitkäikäinen, mutta ei toistaiseksi ole saavuttanut meillä rengastettuna kuin seitsemän vuoden iän. Vaikka haarapääsky onkin hyvin koti- ja pesimäpaikkauskollinen, ei vuosikymmenet yhtäjaksoisesti asuttu pääskysenpesä sentään ole koko aika yhden ja saman pääskysparin asuttama.

Kirskulintuihin kuuluva tervapääsky saattaa sen sijaan olla pesäkolonsa haltija hyvin kauan, sillä parikin 16-vuotiasta yksilöä on pesistä kontrolloitu.

Tutuista pihapiirin linnuista varpunen saavuttaa lähes 10 vuoden iän. Västäräkkikin pääsee liki kahdeksaan vuoteen. Rastaat elävät parhaimmillaan 14--18 vuotta, tiaiset ja peippo noin 10 vuotta. Punarinnan, harmaasiepon ja kirjosiepon ikäennätys on 11 vuotta. Ruokokerttunen ja pieni urpiainenkin yltää yli 10 vuoteen.

Kaikkien edellä mainittujen lajien keski-ikä on kuitenkin selvästi pienempi kuin ikäennätys, useimmiten vain vajaat puolet ikäennätyksestä. Useimmilla pienillä varpuslintulajeilla ikäennätykset ovat 5--8 vuoden välillä, joten ne ehtivät pesiä ja tuottaa poikasia vain muutaman kerran elämässään. Kaikkein lyhytikäisimpiä ovat pienimmät lajit.

Suuresta rengastusmäärästä huolimatta hippiäisen ikäennätys on alle neljä vuotta, pyrstötiaisen vain kaksi ja puoli vuotta. Käytännössä se tarkoittaa, että nämä lajit ehtivät pesiä elinaikanaan yleensä vain yhtenä kesänä. Kahtena kesänä pesivät ovat selvä vähemmistö ja kolmen kauden pesijät harvinaisia poikkeuksia.

Pitkäikäisillä lajeilla munia ja poikasia on yleensä vähän, vain 1--3 vuodessa. Jotta lyhytikäiset linnut voisivat säilyä, niiden täytyy tuottaa joka pesimäkaudella runsaasti poikasia. Niin ne myös tekevät, esimerkiksi hippiäinen pesii yleensä kaksi kertaa kesässä ja saattaa tuottaa toistakymmentä poikasta kerralla.