Ko­ro­na­vi­rus iskee myös ret­kei­lyyn: Met­sä­hal­li­tus peruu varaus- ja vuok­ra­tu­pien ke­vät­se­son­gin va­rauk­set

Metsähallitus peruu Luontopalvelujen omassa vuokrauksessa olevien varaus- ja vuokratupien varaukset kevätsesongiksi 21. maaliskuuta lähtien.

Autiotupia ei suljeta, sillä Metsähallitus ei voi ottaa niiden käyttäjiin yhteyttä ja tupaa voidaan tarvita huonon sään yllättäessä. Kuvassa Haltin autiotupa.
Autiotupia ei suljeta, sillä Metsähallitus ei voi ottaa niiden käyttäjiin yhteyttä ja tupaa voidaan tarvita huonon sään yllättäessä. Kuvassa Haltin autiotupa.
Kuva: Leo Mäkinen

Metsähallitus peruu Luontopalvelujen omassa vuokrauksessa olevien varaus- ja vuokratupien varaukset kevätsesongiksi 21. maaliskuuta lähtien. Varaukset perutaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Metsähallituksen tupia on etenkin kansallispuistoista, muilla suojelualueilla ja erämaa-alueilla. Varaus koskee alueilla olevia tupia, kotia ja kammeja. Lisäksi retkeilykohteiden saunojen käyttö on toistaiseksi kiellettyä. 

Metsähallituksen mukaan rakennukset ovat pieniä ja niissä on useita läheisiä petipaikkoja. Lisäksi riittävän hygieaniatason ylläpitäminen retkeilyolosuhteissa on vaikeaa. 

Sen sijaan autiotupia ei suljeta, koska niiden käyttäjiin ei voida ottaa yhteyttä ja tupaa voidaan tarvita huonon sään yllättäessä. Metsähallitus muistuttaa kuitenkin, että etenkin vilkkaimmilla tuvilla voi käydä päivittäin kymmeniä henkilöitä, joten jokaisen tulee käyttää omaa harkintaansa siinä, meneekö autiotuvalle. 

Osa tupia varanneista on jo tällä hetkellä maastossa tuvan avaimen kanssa. He saavat käyttää tupaa varauksensa ajan. 

Tupien varaukset perutaan toukokuun loppuun saakka. 

Jo aikaisemmin Metsähallitus on kehottanut välttämään lähtemistä retkeilemään syrjäisille kohteille, joille ei ole liikenneyhteyksiä. Esimerkiksi Lapissa retkeilijöiden varaus-, vuokra- ja autiotupia on jopa kymmenien kilometrien päässä lähimmistä teistä ja avun saaminen voi kestää pitkään.