Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Korkein oikeus lie­ven­si op­pi­lai­taan hy­väk­si­käyt­tä­neen nais­opet­ta­jan tuo­mio­ta — Pojat olivat tekojen al­kaes­sa vasta 12-vuo­tiai­ta

Korkein oikeus katsoi, että nainen auttoi rikostensa selvittämisessä.

Korkein oikeus lievensi oppilaitaan Vantaalla hyväksikäyttäneen naisopettajan tuomiota.
Korkein oikeus lievensi oppilaitaan Vantaalla hyväksikäyttäneen naisopettajan tuomiota.
Kuva: Vesa Joensuu

Korkein oikeus katsoi, että nainen auttoi rikostensa selvittämisessä. KKO lievensi tuomion viidestä vuodesta neljään vuoteen ja 10 kuukauteen ehdotonta vankeutta.

Vantaalla oppilaitaan hyväksikäyttänyt naisopettaja on tuomittu korkeimmassa oikeudessa (KKO) neljän vuoden ja 10 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Opettaja menetti myös virkansa.

Nelikymppinen naisopettaja toimi rikosten tekoaikaan vuosina 2012–2016 musiikinopettajana.

Opettajansa uhreiksi joutui kaksi poikaoppilasta.

Ensimmäisen uhrin hyväksikäyttö kesti miltei kaksi vuotta ja hän oli tekoaikaan 12–15-vuotias. Toista, tapahtuma-aikaan 12–13-vuotiasta uhriaan nainen hyväksikäytti yli vuoden.

Naisopettaja oli lasten kanssa lukuisia kertoja sukupuoliyhteydessä. Lisäksi hän muun muassa suuteli lapsia, kosketteli näitä seksuaalisesti, houkutteli hyväilemään itseään ja lähetti seksuaalisviritteisiä viestejä ja kuvia.

Molempiin lapsiin opettajan toiminta jätti vakavia jälkiä, joihin nämä saavat apua edelleen.

Helsingin hovioikeudessa opettaja sai viisi vuotta ehdotonta vankeutta. Opettaja vaati KKO:lta tuomionsa lieventämistä, koska oli auttanut rikostensa selvittämisessä.

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi naisen kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan, mitä hovioikeus piti riittämättömänä rangaistuksena.

Esimiehet huomauttivat ennen rikoksia ja niiden aikaan naisopettajan tuttavallisista väleistä oppilaiden kanssa. Nainen viis veisasi esimiestensä kielloista ja toimi täsmälleen päinvastoin.

KKO:n mukaan opettaja toteutti rikoksensa suunnitelmallisesti pyrkiessään aktiivisesti syventämään suhdetta koulupoikiin ja järjestämään tilanteita näiden hyväksikäyttämiseksi. KKO muistutti, että ammattilaisena opettaja tunsi vielä tavallista aikuista paremmin varhaismurrosikäisen lapsen kehitysvaiheen herkkyyden ja taipumuksen tukeutua aikuiseen päätöksissään.

KKO:n mukaan toisen uhrin kohdalla rikoksen moitittavuutta lisäsi se, että auktoriteettiasemassa ollut opettaja pyysi oppilasta poistamaan viestejä ja salaamaan tapaamisia vapaa-ajalla opettajan kanssa.

Korkein oikeus katsoi, että naisopettaja syyllistyi molempien poikien kohdalla lapsen törkeään seksuaaliseen hyväksikäyttöön, lapsen perusmuotoiseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään virka-aseman väärinkäyttöön.

Jälkimmäisen uhrin kohdalla nainen kuitenkin auttoi olennaisesti rikoksensa selvittämisessä. Tästä syystä oikeus laski hovioikeuden antamaa tuomiota kahdella kuukaudella.

KKO antoi ratkaisunsa asiasta äänestyksellä 3–2. Kaksi korkeimman oikeuden erimielistä jäsentä olisi päästänyt naisopettajan puoli vuotta pienemmällä tuomiolla.