Korkein oikeus: Huu­mei­den ti­laa­mi­nen ko­ti­osoit­tee­seen ei riitä syyl­li­syy­den osoi­tuk­sek­si – poh­jois­suo­ma­lai­sen miehen käräjä- ja ho­vi­tuo­miot nurin

Korkein oikeus on hylännyt vuonna 1982 syntyneelle miehelle annetun tuomion huumausainerikoksesta. Tulli löysi miehen kotiosoitteeseen osoitetusta kirjelähetyksestä huumeita.

Korkein oikeus on hylännyt vuonna 1982 syntyneelle miehelle annetun tuomion huumausainerikoksesta. Tulli löysi pohjoissuomalaisen miehen kotiosoitteeseen osoitetusta kirjelähetyksestä huumeita.

Lapin käräjäoikeus oli tuominnut miehen huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta yhteensä kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen vuonna 2016 sattuneesta tapauksesta.

Tulli löysi Espanjasta lähetetystä postipaketista 60 kappaletta huumausaineeksi luokiteltavia tabletteja. Tullin mukaan lähetyksen arvo katukaupassa olisi ollut noin 4 800 euroa.

Mies kertoi käräjäoikeudessa, että hän ei tiennyt postilähetyksestä mitään. Hän kertoi olleensa paljon pois kotoaan ja hänelle tuntemattomalla taholla oli ollut hänen kotinsa avain.

Miehen mukaan oli mahdollista, että joku muu oli tilannut huumeet käyttäen hänen nimeään ja osoitettaan.

Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt tätä selitystä todennäköisenä. Juttu eteni hovioikeuteen miehen valituksen myötä.

Rovaniemen hovioikeus katsoi, että käräjäoikeus oli ratkaissut asian oikein, eikä muuttanut miehen tuomiota.

KKO: Vastaanottajamerkintä ei yksin riitä

Asia päätyi korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.

KKO katsoi, että vaikka postilähetyksen vastaanottajamerkinnällä on merkittävä näyttöarvo sen osoittamisessa, kuka sen on tilannut, se ei voi pääsääntöisesti yksinään riittää osoittamaan henkilön syyllistyneen rikokseen.

KKO:n mukaan miehen selitys ei vaikuttanut todennäköiseltä, mutta asiassa ei esitetty muita syytettä tukevia seikkoja: esimerkiksi miehen rahankäytöstä ei tehty selvitystä, eikä asunnossa suoritetusta kotietsinnästä saatu syytettä tukevaa näyttöä.

KKO:n mukaan asian käsittelyssä jäi varteenotettava epäily miehen syyllisyydestä, eli ei voitu riittävän varmasti osoittaa, että juuri syytetty mies oli laittomasti tuonut maahan huumeita. Miehen syytteet huumausainerikoksesta oli siksi hylättävä.

Mies tuomittiin silti ampuma-aserikoksesta kymmeneen päiväsakkoon.