Tatuoinnit: Näin syntyy mui­nais­ta­tuoin­ti ou­lu­lai­sen Hanni Airikan kä­sis­sä: vä­li­nei­nä ora­pih­la­jan piikki, jau­het­tua hiiltä ja Kos­ken­kor­vaa

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Jehovan to­dis­ta­jien ni­mi­lis­tat lait­to­mia – Hen­ki­lö­tie­to­jen mer­kit­se­mi­nen muis­tiin vaatii asian­omai­sen suos­tu­muk­sen

Jehovan todistajien yhdyskunta on velvollinen huolehtimaan, että ihmisten tietojen laiton kerääminen ja käsittely loppuu.

Korkein hallinto-oikeus katsoi maanantaina, että Jehovan todistajien yhdyskunta on vastuussa sen jäsenten laittomasti keräämistä henkilötiedoista.
Korkein hallinto-oikeus katsoi maanantaina, että Jehovan todistajien yhdyskunta on vastuussa sen jäsenten laittomasti keräämistä henkilötiedoista.
Kuva: Joel Maisalmi

Jehovan todistajien yhdyskunta on velvollinen huolehtimaan, että ihmisten tietojen laiton kerääminen ja käsittely loppuu.

Helsinki

Jehovan todistajien muistiinpanot ihmisten henkilötiedoista kuten nimistä ja osoitteista ovat laittomia ilman kohteen yksiselitteistä suostumusta. Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi asiasta ratkaisunsa maanantaina.

Jehovan todistajat kiertävät saarnaamistyössään ovelta ovelle. Tässä yhteydessä osa heistä tekee muistiinpanoja, jossa muistiin saatetaan merkitä esimerkiksi asunnon numero, asukkaan nimi, asukkaan sukupuoli, osoite, keskustelunavaukset tai uusintakäynnin sovittu ajankohta.

KHO:n mukaan merkittävä osa muistiinpanojen sisällöistä täyttää kiistatta henkilötietolailla tarkoitetun henkilötiedon kriteerit. Lisäksi muistiinpanoihin saattaa sisältyä henkilötietolaissa tarkoitettua arkaluonteista henkilötietoa kuten tietoa henkilön vammaisuudesta tai kielestä.

Vaikka julistustyö on osa yksittäisen Jehovan todistajan henkilökohtaista uskonnollista toimintaa, KHO katsoi, että saarnaamistyötä organisoi ja koordinoi tosiasiallisesti yhdyskunta. Tästä johtuen yhdyskunnan on huolehdittava, että henkilötietojen kerääminen loppuu.

KHO muistuttaa, että uskonnollisten yhdyskuntien on noudatettava henkilötietolakia. Tämä koskee kaikkea uskonnollista toimintaa riippumatta uskontokunnasta.

Uskonnollisessa julistustyössä kerättyjen nimilistojen laillisuutta koskeva kiista juontaa juurensa kesäkuulle 2012. Tietosuojavaltuutettu kehotti tuolloin Jehovan todistajien yhdyskuntaa lopettamaan ihmisten henkilötietojen keräämisen ja käsittelemisen ilman asianomaisten suostumusta.

Yhdyskunta kieltäytyi noudattamasta kehotusta, joten tietosuojavaltuutettu pyysi tuolloin tietosuojalautakunnalta ratkaisua asiasta. Lautakunta vahvisti kiellon syksyllä 2013.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi tietosuojalautakunnan päätöksen, jonka jälkeen asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO pyysi asiasta EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua ja noudattaa omassa ratkaisussaan EU-tuomioistuimen linjaa.

Nimilistoihin on saatava asianomaisten suostumus.

KHO:n mukaan Jehovan todistajien yhdyskunnan on ainakin teoriassa jatkaa muistiinpanojen tekemistä saarnaamistyön yhteydessä, jos todistajat vain pyytävät etukäteen suostumuksen tietojen keräämiseen.