Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kolumni

Ko­lum­nit: Paik­ka­riip­pu­mat­to­man työn mah­dol­li­suu­det sel­vi­te­tään – joh­ta­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen on osa sel­vi­tys­työ­tä

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui minut selvittämään elinkeinoministerin alaan kuuluvien organisaatioiden alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden hyödyntämisen potentiaalia. Valmista tulee olla 29. helmikuuta 2020 mennessä. Teen selvitystyön kaupunginjohtajan työn ohella paikkariippumattomasti Kuhmosta.

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui minut selvittämään elinkeinoministerin alaan kuuluvien organisaatioiden alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden hyödyntämisen potentiaalia. Valmista tulee olla 29. helmikuuta 2020 mennessä. Teen selvitystyön kaupunginjohtajan työn ohella paikkariippumattomasti Kuhmosta.

Tytti Määttä.
Tytti Määttä.

Selvityshenkilön tehtävä osui kohdalle siitäkin syystä, että olen vahvasti pitänyt monipaikkaisuuden ja etätyön teemaa esillä. Ollessani Vaalassa kunnanjohtajana haimme Leader-rahoitusta hankkeelle, jossa kokeilimme myös uusia tapoja tehdä työtä paikkariippumattomasti. Kokeilimme maaseutuhubia ja hoffice-mallia, jossa mentiin työskentelemään yhdessä toisten kanssa ohjatusti ihmisten kesämökeille ja koteihin.

Myös Kuhmossa kehitämme monipaikkaista työtä ja työtiloja Leader-hankkeen avulla.

Toimeksiantoni perustuu pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan, jossa alueellistaminen ja paikasta riippumaton työnteko nousevat vahvasti esille. Hallitusohjelman mukaan uutta teknologiaa on hyödynnettävä, jotta joustava eläminen, työskentely ja yrittäminen ovat mahdollisia.

Selvyyden vuoksi kerron, että tässä selvityksessä ei selvitetä kaksoiskuntalaisuutta. Siitä on laadittu selvitys Tulevaisuuden kunta -hankkeessa. Selvitys valmistui tammikuussa 2018. Selvityksessä todettiin silloin, että lainsäädännössä sidonnaisuus yhteen kotikuntaan on monen eri palvelun, järjestelmän ja tilaston peruspilari. Tähän ei nyt suunnitella muutosta. Moni viettää kuitenkin aikaansa eri paikkakunnilla työn, vapaa-ajan ja perhesuhteiden vuoksi. On selvää, että ihmisten aika jakaantuu eri paikkakuntien välillä ja kasvaa edelleen työssä tapahtuvien muutosten ja digitalisaation edetessä. Ihmisten arjesta on siten muodostunut entistä enemmän monipaikkainen.

Selvitystyön teen elinkeinoministerin ohjauksessa. Selvityksen tueksi perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmään tulee mukaan myös elinkeinoministerin alaisuudessa toimivien virastojen ja yhtiöiden edustus. Työn pohjana ja tukena käytetään aiempia tehtyjä selvityksiä, kuten Timo Reinan ja Anna-Kaisa Ikosen tekemää selvitystä Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla.

Elinkeinoministerin alaan kuuluu tehtäviä työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ELY-keskuksista sekä hallinnonalan organisaatioista Energiavirasto, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus sekä yhtiöistä Finnvera Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Näissä organisaatioissa työskentelee yhteensä noin 3 700 henkeä.

Millaisia vaikutuksia selvityksellä sitten voi olla Pohjois- ja Itä-Suomen näkökulmasta? Tehtäväni on selvittää onko elinkeinoministerin alaisessa valtionhallinnossa ja alaan kuuluvissa organisaatioissa mahdollisuuksia tarkistaa ovatko organisaatioiden sijainti- ja toimipaikat parhaat mahdolliset. Tämä tehtävä on eniten lähinnä perinteistä alueellistamista.

Lisäksi tutkin onko mahdollista vahvistaa alueellista läsnäoloa koko Suomessa. Tämän tarkoittaa myös palvelujen saavutettavuutta ja miten ne pystytään parhaalla mahdollisella tavalla järjestämään eripuolille maata.

Kolmanneksi selvitän mahdollisuuksia lisätä etä- ja joustotyötä. Se on selvityksen mielenkiintoisin ja tulevaisuuteen luotaavin osio.

Voitaisiinko esimerkiksi ELY-keskusten tai TE-toimistojen toimipisteitä hyödyntää laajemmin selvityksen kohteena olevien organisaatioiden henkilöstön työskentelytiloina? Voitaisiinko valtion ja kuntien sopimuksin avittaa selvityksen kohteena olevien organisaatioiden edustautumista alueilla tai monipaikkaista työskentelyä? Miten monipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta voitaisiin edistää hallinnonalojen välisenä yhteistyönä?

Käytännössä tämä kaikki voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jatkossa olisi mahdollista hakeutua aiemmin pääkaupunkiseudulla sijainneeseen valtion virkaan paikkariippumattomasti mistä päin Suomea tahansa.

Lisäksi selvitän johtamista. Mitä monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden käyttöönottaminen edellyttäisi johtamiselta ja millaista tukea siihen tarvittaisiin? Pidän johtamisen kehittymistä aivan olennaisena paikkariippumattoman työn kehittymiselle. Minua kiinnostavat selvityshenkilönä niin onnistumisen tarinat hyvästä etätyön ja monipaikkaisen työtiimin johtamisesta kuin myös epäonnistumiset. Esimerkit voivat olla myös yksityiseltä sektorilta.

Selvityshenkilön tehtävä on vaativa mutta myös mahdollistava, sillä edellä mainitun lisäksi on mahdollista pohtia miten muuten TEM voisi edistää monipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta ja millaisilla kokeiluilla monipaikkaisuutta ja etätyön lisääntymistä voisi vauhdittaa.

Tytti Määttä on Kuhmon kaupunginjohtaja.