Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka alkaa sun­nun­tai­na – lailla taataan rauha luon­non­eläi­mil­le pesiä ja kas­vat­taa poi­ka­sia

Kiinnipitoaika kestää aina elokuun 19. päivään asti.

Metsästyslain määräämä koirien kiinnipitoaika alkaa koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta. Kuvan koira ei liity tapaukseen. Arkistokuva.
Metsästyslain määräämä koirien kiinnipitoaika alkaa koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta. Kuvan koira ei liity tapaukseen. Arkistokuva.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Metsästyslain määräämä koirien kiinnipitoaika alkaa koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta. Kiinnipitoaika kestää aina elokuun 19. päivään asti. Lailla taataan rauha luonnoeläimille pesiä ja kasvattaa poikasia.

Koira on pidettävä kiinnipitoaikana aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koira saa temmeltää vapaana ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella alueen omistajan tai haltijan luvalla.

– On erittäin tärkeää, että linnut ja muut eläimet saavat pesiä ja kasvattaa poikasensa rauhassa. Lisääntymisaikana luonto on herkimmillään, Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola kertoo.

Erityisesti metsäkanalintujen pesinnän kannalta on tärkeää, etteivät koirat juokse vapaina maaliskuun alun jälkeen. Linnut suhtautuvat koiriin kuin mihin tahansa petoihin, jolloin ne voivat helposti kaikota pesimäpaikoilta. Koira voi myös tuhota pesiä.

Lintujen lisäksi myös monilla nisäkkäillä kiimakausi käynnistyy aikaisin keväällä. Esimerkiksi mäyrät voivat saada poikasia jo maaliskuun puolella. Lämmin talvi on voinut aikaistaa lintujen pesintää varsinkin etelässä.

Kiinnipitoaika ei koske poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen työtehtävissä olevia koiria tai paimentamis-, opas- ja vartiointitehtävien koulutustilanteita. Myös alle viiden kuukauden ikäiset pennut tai palvelutehtävissä olevat koirat eivät kuulu kiinnipitoajan piiriin. Myös kana- tai muuta lintukoiraa voi kouluttaa häiritsemättä rauhoitettuja riistaeläimiä.

Kiinnipitoaikana rauhoittamattoman riistaeläimen metsästys on sallittua muulla kuin ajavalla koiralla, jos koira ei häiritse rauhoitettuja luonnoneläimiä.