Koh­del­tiin­ko Kemissä pidetyn pilk­ki­ki­san saa­lis­ka­lo­ja väärin? SEY kanteli oi­keus­asia­mie­hel­le Lapin po­lii­sin pää­tök­ses­tä

SEY Suomen eläinsuojelu on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Lapin poliisin päätöksestä jättää tekemättä esitutkinta liittyen viime vuoden SM-pilkkikilpailussa tapahtuneisiin väitettyihin eläinsuojelurikkomuksiin.

Kohutut pilkkikisat pidettiin Kemissä viime vuoden huhtikuussa. Kuvituskuva.
Kohutut pilkkikisat pidettiin Kemissä viime vuoden huhtikuussa. Kuvituskuva.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

SEY Suomen eläinsuojelu on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Lapin poliisin päätöksestä jättää tekemättä esitutkinta liittyen viime vuoden SM-pilkkikilpailuihin. Kisoissa väitetään tapahtuneen eläinsuojelurikkomuksia.

Lapin poliisille tehtiin tutkintapyyntö kalojen tainnuttamatta jättämisestä Kemissä 6.4.2019 järjestetystä SM-pilkkikilpailusta. SEY:n mukaan tutkintapyynnön liitteenä oli kolme videota, joista käy ilmi, kuinka kolme kilpailuun osallistunutta henkilöä tietoisesti laiminlyö kalojen tainnuttamisen.

Yhdistyksen mukaan kaikilla kolmella videolla on selvästi nähtävissä hengissä olevia ja talteen otettuja kaloja, joita kilpailuun osallistujat eivät ole tainnuttaneet. Yhdistyksen mukaan kilpailijat olivat tietoisia siitä, että kalat eivät olleet kuolleita. 

– Mielestämme Lapin poliisi on tehnyt virheen jättäessään esitutkinnan tekemättä. Päätös on tehty mielestämme virheellisin perustein, ja se on vastoin eläinsuojelulakia. Sen vuoksi pyydämme oikeusasiamiestä selvittämään, onko Lapin poliisi laiminlyönyt virkavelvollisuuttaan, ja ryhtymään asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Esimerkiksi Itä-Suomen poliisi, Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Itä-Suomen valvontaeläinlääkärit ovat muistuttaneet kansalaisia siitä, että kalat on tainnutettava mahdollisimman nopeasti. Viranomaiset julkaisivat viime kesänä poliisin verkkosivuilla asiasta kirjoituksen.

SEY painottaa, että eläinsuojelulainsäädännössä todetaan, että eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla.

– Laissa ei ole kirjattu kalojen kohdalle mitään poikkeuksia tai lievennyksiä, vaan tulkinta on ilmeisen yksiselitteinen. Lisäksi Ruokavirasto, joka toimii eläinsuojelulainsäädäntöä tulkitsevana viranomaisena, on linjannut, että koska kalan jättäminen tukehtumaan tuottaa sille tuskaa, sitä voidaan pitää eläinsuojeluasetuksen tarkoittamana tarpeetonta kärsimystä aiheuttavana toimintana, Pulli toteaa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä ei toistaiseksi ole kommentoitu SEY:n tekemää kantelua. 

SM-pilkkikisan säännöt eivät vuonna 2019 edellyttäneet kalojen välitöntä lopettamista pyydystämisen jälkeen, vaan ainoastaan suosittelivat sitä.

17.1.2020 päivitetyissä säännöissä Vapaa-ajan kalastajien verkkosivuilla säännöissä lukee: "Saaliiksi saatu kala suositellaan lopetettavaksi välittömästi ennen talteenottoa."

Vuoden 2018 kisan säännöissä edellytettiin saaliskalan tappamista ennen talteenottoa. Tämä sääntömuoto oli voimassa vain kyseisenä vuonna. Sääntö aiheutti osassa kilpailijoita vastustusta.

Kisan säännöistä vastaa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto, joka koostuu järjestön jäsenistä. Jaosto on katsonut, että nykyinen sääntömuoto on asianmukainen.

– Tästä käydään nyt keskustelua eri instanssien kanssa, onko tämä oikein. Toivottavasti päästään johonkin yhteisymmärrykseen. Kyse on kuitenkin erittäin mukavasta harrastuksesta, järjestön kalatalousasiantuntija Marcus Wikström toteaa.

Wikströmin mukaan kilpailun sääntöjä voidaan muokata, jos sille nähdään tarvetta. Tällä hetkellä säännöissä kuitenkin kenttäväen ja pilkkijaoston tahdon mukaisesti suositellaan lopettamista.

Wikström kertoo kuuluvansa itse niihin kalastajiin, jotka lopettavat kalan heti. 

– Se on jokaisesta kilpailijasta kiinni. Järjestäjä ei voi olla vastuussa siitä, mitä joku kilpailija tekee tai jättää tekemättä, hän sanoo.

SEY pitää SM-pilkin sääntöjä suorastaan lainvastaisina.

– Pidämme kalastuskilpailujen järjestämistä tämänhetkisillä SM-pilkkikilpailun säännöillä ja tulkinnoilla eläinsuojelulain vastaisena. Säännön kalojen lopettamista koskevan kohdan muuttaminen suosituksen muotoon on selvästi johtanut sen tulkitsemiseen niin, että kalaa ei tarvitse ennen talteenottoa tappaa, Pulli sanoo.

– SM-pilkki on yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista kalastuskilpailuista. On tärkeää, että erityisesti siellä valvotaan eläinsuojelulain noudattamista ja asetetaan esimerkki asianmukaiselle kalastukselle.

Tänä vuonna SM-pilkki järjestetään Kuopiossa 28. maaliskuuta.