Ko­bolt­ti­kai­vos­ta Kuu­sa­moon suun­nit­te­le­va yhtiö vuok­ra­si maata kai­vos­alueen ym­pä­ril­tä

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia suunnitteleva Latitude 66 Cobalt Oy on tehnyt maanvuokrasopimuksia Kuusamon Juomasuon kaivosaluetta ympäröiviä alueita koskien.

Latitude 66 Cobalt Oy suunnittelee kobolttikaivosta Kuusamon Juomasuolle.
Latitude 66 Cobalt Oy suunnittelee kobolttikaivosta Kuusamon Juomasuolle.
Kuva: Ulla Ingalsuo

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia suunnitteleva Latitude 66 Cobalt Oy on tehnyt maanvuokrasopimuksia Kuusamon Juomasuon kaivosaluetta ympäröiviä alueita koskien.

Yhtiö kertoo vuokranneensa alueet 20 vuodeksi. Yhteenlaskettu vuokrasumma vuokra-ajalta kattaa tontin ja sen puuston tämänhetkisen arvon. Metsänhoidon tai maanviljelyn vastuu ja tuotot säilyvät vuokranantajalla. Vuokranantaja saa myös mahdolliset lainmukaiset kaivostoiminnasta maksettavat korvaukset.

Yhtiö pitää sopimusmallia maanomistajalle reiluna ja samalla se helpottaa kaivosyhtiön toiminnan suunnittelua. 

– Alueita käytetään pääasiassa kairauksiin ja kaivostoiminnan tukitoimintoihin, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Russell Delroy kertoo tiedotteessa.

Delroyn mukaan yhtiö tarjoaa vastaavaa sopimusmallia Kuusamossa ja Posiolla niillä alueilla, joille se suunnittelee kaivostoimintaa.

Kairaustutkimuksissa kairareiät tehdään aina maanpintaan nähden vinossa kulmassa. Tästä syystä osa kairarei'istä alkaa kaivospiirin viereisiltä maa-alueilta.