Sunnuntaikäräjät: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta?

Vanhat kuvat: Nap­pu­lat ovat rie­muin­neet jal­ka­pal­los­ta Oulun tur­nauk­sis­sa 1970-lu­vul­ta lähtien

Kaleva live: Katso tästä pe­rin­teis­ten Tier­na­poi­ka­kil­pai­lu­jen fi­naa­lit

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

KKO: Huu­meek­si luo­ki­tel­tu­jen lääk­kei­den tuonti itselle ei lai­ton­ta

Huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä ulkomailta omaan lääkekäyttöön tuonut ei toiminut laittomasti, sillä syyttäjä ei esittänyt lääkkeille muutakaan käyttö

Huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä ulkomailta omaan lääkekäyttöön tuonut ei toiminut laittomasti, sillä syyttäjä ei esittänyt lääkkeille muutakaan käyttötarkoitusta. Korkein oikeus (KKO) antoi ennakkopäätöksensä tiistaina.

Miesopiskelija toi neljä vuotta sitten ulkomailta muutamia kymmeniä Valium-, Temgesic- ja Dormicum-tabletteja. Lääkkeet ovat huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita. Syyttäjä vaati hänelle rangaistusta kahdesta huumerikoksesta.

Lääkelain mukaan huumausaineina pidettäviä lääkkeitä saa tuoda maahan henkilökohtaista lääkitystä varten 14 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän. Lääkkeitä ei saa tuoda postitse.

Syyttäjä vetosi siihen, että Lääkelaitoksen määräyksen mukaan on pystyttävä osoittamaan reseptillä, lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla, että kyse on henkilökohtaisesta lääkityksestä.

Mies myönsi tuoneensa lääkkeet, mutta kielsi syyllistyneensä rikokseen, sillä kyse oli hänen henkilökohtaista käyttöään varten hankituista lääkkeistä. Hän kertoi saaneensa ulkomaalaisesta apteekista ohjeita, joiden perusteella hän hankki lääkkeet.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteet, sillä sen mielestä lääkkeiden käyttötarkoitus selvitettiin luotettavasti.

Hovioikeuden mukaan mies on tiennyt, että kyse on reseptilääkkeistä, jotka sisältävät huumausaineita. Hovioikeuden mielestä miehen selvitys tablettien lääkekäytöstä ei ollut luotettava, sillä hänen todistajansa ei ollut ammatiltaan lääkäri.

Hovioikeus tuomitsi miehen sakkoihin kahdesta huumerikoksesta.

Opiskelija valitti päätöksestä KKO:hon. KKO toteaa, että mies on ilmoittanut hankkineensa lääkkeet henkilökohtaista käyttöään varten. Syyttäjän tehtävä on näyttää toteen ne seikat, johon hänen vaatimuksensa perustuu.

Syyttäjä ei kuitenkaan ole esittänyt selvitystä lääkkeiden muusta käyttötarkoituksesta. Miehen ei ole siten näytetty tuoneen lääkkeitä maahan lääkelain ja Lääkelaitoksen määräyksen vastaisesti. Näin mies ei ole syyllistynyt huumerikokseen.