Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Tilaajille

Kirkon työn­an­ta­jat ja työn­te­ki­jät ovat eri­mie­li­siä kuu­luu­ko hen­gel­li­nen työ uuden työ­ai­ka­lain piiriin ja siksi kevään neu­vot­te­luis­ta odo­te­taan vai­kei­ta – "Sel­vi­tys­ten mukaan työn­an­ta­ja määrää ka­len­te­reis­ta lähes 50 pro­sent­tia"

Uuden työaikalain soveltamisalasta on erimielisyyttä Suomen evankelisluterilaisen kirkon työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kesken.

Uuden työaikalain soveltamisalasta on erimielisyyttä Suomen evankelisluterilaisen kirkon työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kesken.

Työnantajan mielestä lain ulkopuolella ja työajattomia ovat edelleen kaikki hengellistä työtä tekevät.

Vuoden alussa voimaan tullut työaikalaki nosti kirkossa keskusteluun kysymyksen siitä, sovelletaanko lakia kirkon hengellisen työn tekijöihin vai ei. Aiemman lain ja nykyisen virkaehtosopimuksen mukaisesti kaikki hengellisen työn viranhaltijat ovat lain ulkopuolella ja työajattomia.

–Työaikalaki sinällään on yleislaki. Laissa on poikkeamissäännökset. Meidän mielestämme hengellistä työtä tekevät ovat edelleen lain ulkopuolella: diakonit, kanttorit, papit. Meidän tulkintamme mukaan uusi työaikalaki ei koske suoraan heitä, kirkkoneuvos Anna Kaarina Piepponen Kirkon työmarkkinalaitoksesta huomauttaa.