Kiis­tel­ty Ou­lun­sa­lon­ran­nan ase­ma­kaa­va etenee – asun­to­jen määrää vä­hen­net­tiin 16 kap­pa­leel­la

Kaava-alueelle on tulossa pientalovaltaista asuinrakentamista sekä virkistys- ja suojelualueita. Alun perin asuntoja olisi ollut tulossa 92, mikä olisi merkinnyt 285:ta uutta asukasta.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina Oulunsalonrannan asemakaavan. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että kaavaan tehtyihin muistutuksiin laaditut vastineet sekä muutokset hyväksytään.

Kaava-alueelle on tulossa pientalovaltaista asuinrakentamista sekä virkistys- ja suojelualueita. Alun perin asuntoja olisi ollut tulossa 92, mikä olisi merkinnyt 285:ta uutta asukasta.

Kaavaan tehtyjen valitusten perusteella alueen tontteja pienennettiin mutta rakennusoikeus pysyi ennallaan. Asuntojen määrää vähennettiin 16 kappaleella, ja asukkaiden määrä vähenee edellisestä 55 ihmisellä. Pohjoisimpia kortteleita siirrettiin kauemmas rannasta.

Oulunsalonrannan kaavaa on muotoiltu useaan otteeseen erilaisten valitusten takia. Syitä ovat olleet muun muassa viitasammakon pesimäalue ja metsien suojelu.