Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Kiis­tel­ty bio­kaa­su­lai­tos ei laajene Li­min­gas­sa – Jahotec suun­nit­te­lee avaa­van­sa uuden bio­kaa­su- ja lan­noi­te­lai­tok­sen Sii­ka­lat­val­le

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) hylkäsi Jahotec Oy:n hakemuksen ympäristöluvanvaraisen toiminnan muuttamiseen Limingassa sijaitsevalla biokaasulaitos Biokilla.

Biokaasulaitos toimii Limingassa. Avi ei sallinut laitoksen mittavaa laajennusta.
Biokaasulaitos toimii Limingassa. Avi ei sallinut laitoksen mittavaa laajennusta.
Kuva: Pekka Peura

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) hylkäsi Jahotec Oy:n hakemuksen ympäristöluvanvaraisen toiminnan muuttamiseen Limingassa sijaitsevalla biokaasulaitos Biokilla. Jahotecin tavoitteena oli laajentaa toimintaansa ja kasvattaa jätteiden käsittelykapasiteettiaan nykyisestä 10 000 tonnin vuosikapasiteetista 19 000 tonniin vuodessa.

Jahotec hakemia muutoksia biokaasulaitoksen nykyiseen toimintaan olivat muun muassa lietteen kuivaus, jätteen esikäsittely, kuivamädätys ja biometaanin jalostamisen laajentaminen.

Alun perin hakemusta käsittelivät Limingan kunnan ympäristöviranomaiset, mutta hakemus siirtyi avin vastuulle, koska Jahotec suunnitteli käsittelevänsä laitoksella jätemetanolia.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa jätemetanolia oli tarkoitus käsitellä laitoksella enintään 20 tonnia vuodessa. Aluehallintoviraston mukaan laitokselle vastaanotettavista jätteistä noin 80 prosenttia on jätevedenpuhdistamojen lietteitä ja 15 prosenttia sakokaivolietteitä.

Avi perustelee kielteistä päätöstä muun muassa sillä, että laajennuksen myötä toiminnassa on kyse jätteiden teollisesta käsittelystä, eikä enää voida puhua maatalouteen liittyvästä tukitoiminnosta. Biokaasulaitos sijaitsee Oulun seudun yleiskaavassa maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi merkityllä alueella, jolle voidaan rakentaa maatalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia.

Alueen naapuruston asukkaat ovat valittaneet laitoksen tuottamista hajuhaitoista ja esittäneet huolensa laajennuksen myötä kasvavista liikennemääristä. Yhtiön hakema lupa olisi kaksinkertaistanut nykyisen toiminnan, minkä avi ei katsonut ainakaan vähentävän toiminnasta aiheutuvaa rasitusta lähiseudun asukkaille.

Jahotecin toimitusjohtaja Jarmo Ahola kertoo yhtiön harkitsevan päätöksestä valittamista Vaasan hallinto-oikeudelle. Hänen mukaansa suurin osa naapureista on suhtautunut laitokseen positiivisesti.

Hylkäävä päätös estää laitoksen toiminnan laajentamista, ja biokaasulaitos voi yhä toimia 10 000 tonnin vuosikapasiteetilla. Jahotec suunnittelee avaavansa uuden biokaasu- ja lannoitelaitoksen Siikalatvalle, jossa tuotantoa olisi mahdollista kasvattaa.

– Siellä tuskin tulee vastaavia rajoitteita kuin Limingassa. Tuotantoa on tarkoitus kasvattaa järkevästi toisin kuin isoilla toimijoilla. Pyrimme toimimaan paikallisesti pienillä laitoksilla, toimitusjohtaja Ahola toteaa.