Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Kaksoissurma: Po­lii­sil­la on Vä­li­vai­nion sur­mis­sa käy­tet­ty ase hal­lus­saan

Huoltovarmuus: Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kii­min­ki­läi­set ha­lu­taan mukaan Vä­li­maan kier­to­ta­lous­alueen ke­hit­tä­mi­seen työ­pa­jo­jen ja kahvin avulla

Kiimingin lukiolla keskustellaan Välimaan kiertotalousalueen kehittämisestä ensi viikolla.

Kiimingin lukiolla keskustellaan Välimaan kiertotalousalueen kehittämisestä ensi viikon viikolla. Välimaan alue sijaitsee Kiimingintien varrella, vajaan kuuden kilometrin päässä Kiimingin keskustasta.

Kiertotalousalueella on tarkoitus toteuttaa materiaalien kierrättämistä sekä kehittää uusiomateriaalien käyttöä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava sekä Uuden Oulun yleiskaava mahdollistavat kiertotalousalueen perustamisen Välimaalle.

Tällä hetkellä Oulun seudulla on niukasti kiertotaloustoimintaan soveltuvia alueita. Teollisuudessa ja rakentamisessa syntyviä purkumateriaaleja ja pilaantuneita maita joudutaan kuljettamaan välillä hyvinkin kauas pois Oulun seudulta. Kaupungin tiedotteessa todetaan, että tämä ei ole järkevää, kustannustehokasta eikä ekologista.

Tällä hetkellä Välimaalla rakennetaan alueen oleellista infraa. Tiestö toteutetaan yksityistieverkostona. Alueen toimijat vastaavat jäte- ja hulevesien erottelusta sekä niihin kuuluvista rakenteista. Alueelle tulee jätevesipumppaamo, jonka avulla jätevedet johdetaan vedenpuhdistamolle. Alueen hulevesien laaduntarkkailu on jo aloitettu ottamalla näytteitä alueen valtaojasta.

Keskustelutilaisuus Kiimingin lukiolla pidetään keskiviikkona 16. lokakuuta kello 18–20. Työpajojen kautta voi saada muun muassa tietoja alueesta, keskustella ympäristöasioista sekä alueen liikenteestä ja turvallisuusasioista. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.