Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Kii­min­ki­läi­nen Sirpa Tikkala on vuoden luo­kan­opet­ta­ja

Vuoden luokanopettajaksi on valittu kiiminkiläinen Sirpa Tikkala. Luokanopettajaliiton mukaan Tikkala on ansioitunut erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjänä. Hän on ollut myös aktiivisesti kehittämässä yhteisöllistä ja joustavaa alkuopetusta, jossa ekaluokkalaisten opetus on eriytetty pienempiin ryhmiin.

Kiiminkiläinen Sirpa Tikkala on valittu vuoden luokanopettajaksi.
Kiiminkiläinen Sirpa Tikkala on valittu vuoden luokanopettajaksi.

Vuoden luokanopettajaksi on valittu kiiminkiläinen Sirpa Tikkala. Luokanopettajaliiton mukaan Tikkala on ansioitunut erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjänä. Hän on ollut myös aktiivisesti kehittämässä yhteisöllistä ja joustavaa alkuopetusta, jossa ekaluokkalaisten opetus on eriytetty pienempiin ryhmiin.

Tikkala työskentelee Jäälin koulun opettajana Kiimingissä. Hän on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 1997.

Opettajanuransa Tikkala aloitti Pudasjärvellä Ala-Siuruan koululla.

Luokanopettajaliiton hallitus valitsi vuoden luokanopettajan nyt 13. kerran. Valinta julkistettiin liiton vuosikokouksessa Vantaalla.