Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Kie­len­tut­ki­ja Heik­ki­nen: Nii­nis­tön uu­den­vuo­den­pu­he vilisee pii­lo­vies­te­jä

Presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe vihjailee neuvoja ja varoituksia ja siitä on tulkittavissa monenlaisia piiloviestejä, sanoo suomen kielen...

Presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe vihjailee neuvoja ja varoituksia ja siitä on tulkittavissa monenlaisia piiloviestejä, sanoo suomen kielen dosentti ja erityisasiantuntija Vesa Heikkinen Kotimaisten kielten keskuksesta. Osansa saavat Heikkisen mukaan niin kansalaiset kuin poliittiset päättäjätkin ja ehkä toiset presidenttiehdokkaatkin. Heikkisen mielestä erityisen kiinnostava neuvomismielessä on puheen talousosio.

- Niinistö sanoo esimerkiksi, että "nyt on syytä tiedostaa, että velkaantunut taloutemme on myös hyvin riippuvainen suurten keskuspankkien politiikasta" tai "on aiheellisesti varoitettu, että runsas rahoitus on kanavoitunut velkojen ja omaisuusarvojen kasvuun". Tämäntapaiset kohdat voi tulkita epäsuoriksi neuvoiksi, ehkä kansalaisille, työmarkkinajärjestöille ja poliittisille päättäjille.

Niinistö ei osoita asioita suoraan käskyinä tai ohjeina, vaan toteavina väitelauseina, Heikkinen sanoo.

Ilmastonmuutosta koskevasta osiosta on Heikkisen mukaan luettavissa piiloviesti kansalaisille. Niinistö toteaa siinä, että "jokaisen meistä on otettava ja kannettava vastuuta; elämäntapamme tuottaa kriittiseksi käyvää kuormaa planeetallemme." Heikkisen mukaan ilmaus on tyypillistä politiikan kieltä.

- Hän ei suoraan syyllistä kansalaisia, että elätte väärällä tavalla, vaan sanoo, että tämä "elämäntapamme" aiheuttaa kuormaa. Elämäntapa on abstraktio, johon hän sisällyttää itsensä. Tämä elämäntapa on se joka tuottaa kuormaa, mutta me ihmiset ikään kuin emme tuota.

Tämä varovainen puhetapa jatkuu Heikkisen mukaan läpi koko puheen. Niinistö esimerkiksi sanoo, että uhan tunne nousee "huolena toimeentulosta, eriarvoistumisesta tai maahanmuutosta" sen sijaan, että sanoisi, että Suomessa on eriarvoisuutta tai yksilöisi, mitä se tarkoittaa. Heikkisen mukaan tähänkin on syynsä.

- Jos hän puhuisi suoraan köyhyydestä ja huono-osaisuudesta, hän joutuisi tavallaan syyllistämään joitakin ihmisiä, ottamaan kantaa.

"Puhe onnistuu me-hengen luomisessa, mikä on sen tärkein tehtävä"

Heikkinen kuvailee Niinistön puhetta yllätyksettömäksi, sovinnolliseksi ja jopa sovinnaiseksi. Hän myös korostaa, että uudenvuodenpuhe on kielenkäytön lajeista maltillisimpia ja näille puheille on tyypillistä, että jokainen sanankäänne on harkittu.

- Siinä mielessä tämä on taidonnäyte näin presidentinvaalien alla, että en usko, että tästä kukaan suuttuu. Toisaalta voi tulla kritiikkiä siitä, miksei asioita voi sanoa suoraan ja nostaa kissaa pöydälle.

Heikkisen mukaan Niinistö onnistuu me-hengen luomisessa, mikä on perinteisesti uudenvuodenpuheen tärkein tehtävä. Heikkisen mukaan puheessa näkyy valtiohenkilömäisyys.

- Koko kansan presidenttiys on monella tavalla kirjoitettu kantavaksi teemaksi.

Heikkinen sanoo, että puhe mukailee hyvin Niinistön aiempia uudenvuodenpuheita. Tämänvuotisessa puheessa on Heikkisen mukaan aiempia puheita selkeämpi rakenne sekä vähemmän kielikuvia ja runollisuutta.

Niinistö ei juuri puhu minä-muodossa - "äärimmilleen kitkettyä"

Heikkinen kiinnitti huomiota myös puheen päättävään Seitsemän veljeksen Juhanin sitaattiin. Se kuuluu: ”Kaikki käy hyvin, jos vaan itse kukin kohdastamme harrastelemme yksimielisyyttä ja sovintoa. Mutta kas jos riitaa etsimme, niin kyllä löydämme aina syitä niskaharjastemme kohotteiksi.”

- Sitaatti kuvaa hyvin Niinistön varovaisuutta omissa sanankäänteissään ja näitä keskeisiä teemoja, joita hän on vuodesta toiseen toistanut, kuten eheyttä, osallisuutta, yhdessäoloa, luottamusta ja rehellisyyttä.

Edeltäjistään, esimerkiksi Tarja Halosesta tai Urho Kekkosesta poiketen Niinistö puhuu Heikkisen mukaan silmiinpistävän harvoin minä-muodossa tai omista tuntemuksistaan.

- Minän käyttö on äärimmilleen kitkettyä. On jännittävää, kuinka hän ei pysty suoraan puhumaan tunteistaan esimerkiksi kohdassa, jossa sanotaan, että "on ollut sykähdyttävää seurata, kuinka ihmisten juhlamieli vuoden mittaan valtasi maan". Hän ilmeisesti viittaa itseensä ja tunteisiinsa, mutta kertoo tämän ikään kuin ulkopuolisena tarkkailijana.

Puheen teemat, sisällissota, ilmastonmuutos, talous sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka olivat Heikkisen mukaan odotettuja. Hänen mukaansa kiinnostavaa oli se, että Niinistö nosti juuri tällä kertaa esille kehitysmaiden naisten ja yleisemmin naisten aseman maailmassa. Heikkinen sanoo, ettei Niinistö ole puhunut aiheesta aiemmin uudenvuodenpuheissaan.

- Tämä kohta voisi olla suoraan Tarja Halosen uudenvuoden puheesta.

Poikkeuksellista oli Heikkisen myös se, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä osuus keskittyi paljon YK:hon. Sen sijaan EU:sta ei puhuta juuri mitään.

Upin Tiilikainen: Niinistön puheessa on kannanotto Trumpin ja ilmastonmuutoksen kyseenalaistajien suuntaan

Niinistö alleviivasi puheessaan, ettei ilmastonmuutos ole mielipidekysymys. Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtajan Teija Tiilikaisen mukaan tämä oli suora kannanotto ilmastonmuutoksen kyseenalaistajien ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suuntaan.

- Tässä on selkeä viesti siitä, että on turha kyseenalaistaa ilmastonmuutosta, koska se on fakta ja toimittava on nyt. Tämän voi lukea kannanottona Yhdysvaltain ja Trumpin suuntaan, jonka politiikassa ilmastonmuutoksen kieltäminen saa ehkä näkyvimmän muodon, Tiilikainen sanoo STT:lle.

Tiilikaisen mukaan Niinistö käsitteli uudenvuodenpuheessaan varsin vähän ulko- ja turvallisuuspoliittisia teemoja.

- Ei hirveästi pohdittu turvallisuuspolittiisia kysymyksiä tai Suomen muuttuvaa ympäristöä.

Puhe sisälsi hänen mukaansa Niinistön perusviestin, jonka mukaan EU:lle on tarve ja sen täytyy olla niissä pöydissä, joissa asioista päätetään.

- Hän viittaa siihen, että tuntuu, että Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat ovat läsnä tekemässä isoja päätöksiä, mutta siellä EU:lla ei ole tuolia.

YK:n nostaminen esille vastaus kritiikkiin?

Tiilikainen kiinnitti huomiota, että puheessa oli aiemmista puheista poiketen erillinen kappale YK:sta.

- YK edustaa hänelle kansainvälisen yhteistyön moninvälisyyttä, yhteistyön maailmaa.

Hänen mukaansa ottamalla YK:n esille puheessaan Niinistö saattaa vastata kampanjassaan saamaansa kritiikkiin siitä, ettei hän riittävästi panosta globaaleihin kysymyksiin.

- Responsiivisuus tai kritiikkiin vastaaminen ei ole ollut Niinistölle tyypillistä.

Myös naisten aseman käsitteleminen ja toteamus, että naisten panos on ollut korvaamaton Suomen tarinassa, on Tiilikaisen mielestä uutta Niinistöltä.

Tiilikainen kuvailee Niinistön puhetta juhlavaksi, yleväksi ja vähemmän arkiseksi kuin tämän aiemmat puheet.

- Tulevaisuuteen katsova, olisiko tällainen kauden päätöspuhe.

Yksi puheen keskeinen viesti on Tiilikaisen mukaan se, että ketään ei saa jättää huomiotta ja että vaikeitakin asioita on pystyttävä käsittelemään.

- Ehkä juhlavuoden hengessä kansakunnan yhtenäisyys on tärkeä teema.