Hoitoalan sopu: Hoi­ta­jien palk­ka­so­pu otet­tiin tyy­ty­väi­si­nä vastaan myös Oulussa

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

KHO kat­sas­ti lii­to-ora­va­met­sän Fors­sas­sa

Korkein hallinto-oikeus jalkautui torstaina ensimmäisen kerran liito-oravametsään Forssan Konikalliolla.

Korkein hallinto-oikeus jalkautui torstaina ensimmäisen kerran liito-oravametsään Forssan Konikalliolla. Hallintoneuvos Ilmari Ojanen totesi puheenjohtajana parin tunnin patikoinnin selvittäneen yhtä ja toista riidan osapuolten - hakkuita havittelevan metsänomistajan sekä niitä vastustavan luontoväen - näkemyksistä.

"Ei se tarkoita, että päättäminen olisi yhtään helpompaa."

Ojanen muistutti, ettei kyseessä ole Suomen ainoa metsiä koskeva oikeuskiista. Ratkaisussa on otettava huomioon sekin, että Euroopan unioni on vaatinut Suomelta nykyistä tiukempaa liito-oravan suojelua. Komissio on aloittanut valvontamenettelyn sekä luonnonsuojelulain että virkamiesten yhteistyön puutteista.

Hämeen ympäristökeskus ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus ovat hyväksyneet metsänomistajan hakkuusuunnitelmat. Hallinto-oikeuden päätökseen liittyy määräys, jonka mukaan ympäristökeskuksen on merkittävä hakattavalla alueella selvästi havaittavissa olevat liito-oravan pesä-, kolo-, suoja- ja ravintopuut kulkuyhteyksineen.

Hallintoneuvos Ojanen lupasi KHO:n ennakkopäätöksen kohtuuajassa. Kysyttäessä hän tarkensi, että se tarkoittaa enemmän kuin kuukausi, mutta ei vuosia.


Ristiriitaista tietoa

Katselmusretkellä KHO:n viisi tuomaria sai kuulla ristiriitaisia käsityksiä siitä, kuinka merkittävästä liito-oravametsästä Konikalliolla on kysymys ja mitä liito-orava kaipaa elääkseen.

Lakimies Kurt Hemnell totesi metsänomistajan puolesta, ettei Konikallion tila kokonaisuudessaan ole eikä ole ollut liito-orava-alue eikä ainakaan tärkeä sellainen. Hakkuiden ulkopuolelle on sitä paitsi jäämässä isompi alue kuin luonnonsuojelulaki vaatii.

Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Pauli Sampakoski ilmaisi huolensa siitä, ettei metsänomistaja saa mitään korvauksia liito-oravan elinympäristön suojelusta.

Hakkuita vastustava naapuripariskunta sekä Lounaisen Sisä-Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Alhainen korostivat liito-oravan käyttävän yli kymmenen hehtaarin aluetta kokonaisuudessaan ruokailuun, levähtämiseen, lisääntymiseen ja suojautumiseen. Sitä ei ole varaa enää pirstoa.

"Meillä on kylliksi kokemuksia muutaman puun jättämisestä hakkuuaukealle. Naapuripalstalta sellainen hävitti liito-oravat", totesi Alhainen.

Hallitusneuvos Hannu Karjalainen ympäristöministeriöstä muistutti hänkin, että liito-orava kietoutuu laajempaan kysymykseen vanhojen metsien suojelusta.

Luontoväki on valittanut KHO:een siitä, ettei Konikalliota otettu Natura-ohjelman laajennukseenkaan.