KHO hylkäsi va­li­tuk­set Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­la­hank­keen ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen ympäristö- ja vesitalousluvasta.

Pyhäjoelle rakennetaan Fennovoiman ydinvoimala.
Pyhäjoelle rakennetaan Fennovoiman ydinvoimala.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen ympäristö- ja vesitalousluvasta. KHO katsoi, että ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ollut puutteita.

KHO:n mukaan Fennovoima oli tarkastellut ydinpolttoaineen loppusijoitusta ja kuljetusta loppusijoitukseen riittävällä tarkkuudella.

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on toteutettu vuosina 2013 ja 2014. Valitusten vuoksi oli arvioitava, oliko arviointimenettely tehty puutteellisesti.

KHO hylkäsi Vesiluonnon Puolesta ry:n ja Fennovoima Oy:n valitukset. KHO kertoi asiasta keskiviikkona.

Fennovoima rakentaa Pyhäjoen Hanhikiven niemelle ydinvoimalaa. Yhtiö kertoi joulukuussa ydinvoimalan valmistuvan arviolta vuonna 2028 eli neljä vuotta aiemmin suunniteltua myöhemmin. Fennovoiman ydinvoimalahanke odottaa muun muassa Säteilyturvakeskuksen myönteistä turvallisuusarviota.