Oulun kaupunginjohtaja: Katso Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ha­ke­neet

Pääkirjoitus: Valtion ener­gia­re­mont­ti­ta­kaus­ten ulo­tut­ta­va myös syr­jä­seu­duil­le

Kes­ti­län raitin ra­ken­nuk­sia toi­men­pi­de­kiel­toon

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tehnyt toimenpidekieltopäätöksen Kestilässä tiloilla Kestipirtti ja Ritola sijaitsevista rakennuksista. Päätös on tehty Kestilän rakennusvalvontaviranomaiselle jätettyjen purkamislupahakemuksien vuoksi.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tehnyt toimenpidekieltopäätöksen Kestilässä tiloilla Kestipirtti ja Ritola sijaitsevista rakennuksista. Päätös on tehty Kestilän rakennusvalvontaviranomaiselle jätettyjen purkamislupahakemuksien vuoksi.

Purettaviksi ajatellut kaksi asuin- ja liikerakennusta sekä niihin liittyvät piharakennukset sijaitsevat Kestilän kirkonkylän asemakaava-alueella Keskustien varrella. Rakennukset omistaa Osuuskauppa Arina.

Pohjois-Pohjanmaan museo on antanut purkamislupahakemuksesta lausunnon, jonka mukaan se ei voi puoltaa rakennusten purkamista. Lausunnossa sanotaan rakennuksien olevan kohtalaisessa kunnossa, vaikka niiden kunnossapito- ja huoltotoimet on laiminlyöty useiden vuosien ajan.

Rakennukset muodostavat merkittävän osan Kestilän kirkonkylän raittiympäristöä ja niillä on myös vahvaa paikallishistoriallista merkitystä.

"Rakennukset tulee säilyttää osana raittia ja pitää kunnossa joko nykyisen omistajan toi-mesta tai etsiä niille uusi omistaja tai vuokralainen", museon lausunnossa todetaan.

Toimenpidekielto on voimassa kunnes kohteiden kulttuurihistorialliset arvot on selvitetty.

Osuuskauppa Arinalle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen.

Ympäristökeskuksen on käsiteltävä suojelua koskeva asia kahden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta.