Sunnuntaikäräjät: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta?

Vanhat kuvat: Nap­pu­lat ovat rie­muin­neet jal­ka­pal­los­ta Oulun tur­nauk­sis­sa 1970-lu­vul­ta lähtien

Mielipiteet: "Huo­ma­sin, että olin paljon po­si­tii­vi­sem­pi ilman ruutua" – Kai­kil­la nuo­ril­la pitäisi olla ruu­tu­ai­ka

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Kenen vas­tuul­le kou­lu­mat­ko­jen tur­val­li­suus kuuluu?

Opetusneuvos Eero K. Niemi Opetushallituksesta, kenen vastuulle koulumatkat kuuluvat?

-
Kuva: Laura Vuoma

Elokuun lopussa sastamalalaisen koulun rehtori sai apulaisoikeuskanslerilta huomautuksen oppilaiden koulumatkoihin puuttumisesta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei koulumatka kuulu koulun järjestyssäännön piiriin.

Opetusneuvos Eero K. Niemi Opetushallituksesta, kenen vastuulle koulumatkat kuuluvat?

– Koulu on vastuussa oppilaasta niin kauan, kunnes hän lähtee koulun pihasta. Oppilaiden vakuutus kattaa myös koulumatkat, ja vakuutuksen ottaja on opetuksen järjestäjä eli yleensä kunta. Vastuu siirtyy siis kunnalle, siinä vaiheessa kun oppilas lähtee koululta. Myös koulukuljetuksen järjestäjä on vastuussa koulumatkasta.

Kunta on vakuuttanut oppilaat, mutta kunnan koulu ei kuitenkaan saa puuttua siihen, ettei esimerkiksi kiusaamista koulumatkalla tapahdu?

– Opetuksen, kasvatuksen ja valistuksen avulla saa tietysti puuttua. Koulumatkasta ei voi antaa sanktioita, koska koulu ei ole vastuussa koulumatkasta. Koulu voi vastata vain siitä, mitä koulussa sattuu ja siitä sen tuleekin vastata.

– Tämä ei tarkoita sitä, ettei minkään instanssin tulisi puuttua koulumatkoilla kiusaamiseen. Totta kai siihen pitää puuttua. Se on opetuksen järjestäjän eli kunnan tehtävä. Opetuksen järjestäjä on velvollinen takaamaan turvallisen oppimisympäristön kokonaisuudessaan ja totta kai myös koulumatka kuuluu siihen.

Kuka sieltä kunnasta koulumatkoista huolehtii? Pelkkä kunta on kovin kasvoton taho.

– Koulutoimesta vastaavat kuntien omissa johto- tai ohjesäännöissä määrätyt henkilöt tai toimielimet. Opetustoimen lainsäädännössä ei tästä ole säännöksiä.