Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Kem­pe­lee­seen tulossa uudet lii­ken­ne­va­lot

Kempeleen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus rakentavat liikennevalot Eteläsuomentien ja Piriläntien liittymään.

-
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus

Kempeleen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus rakentavat liikennevalot Eteläsuomentien (tie 847) a Piriläntien (tie 8154) liittymään.

Liikennevaloilla varmistetaan päätien ylittäminen turvallisesti ja sujuvasti. Lisäksi valoilla parannetaan joukkoliikenteen kulkua.

Rakennustyöt käynnistyvät juhannuksen jälkeen samalla kun kevyen liikenteen yhteyksiä uudistetaan.

Ely-keskuksen mukaan työt valmistuvat lokakuun 2014 loppuun mennessä. Työstä aiheutuu jonkin verran haittaa ajoneuvoliikenteelle sekä kevyelle liikenteelle.