Kem­pe­leen Kat­sas­tus­kon­til­le viikon mää­rä­ai­kai­nen kat­sas­tus­kiel­to – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: Taus­tal­la toi­min­ta kou­lu­tus­ti­lan­tees­sa

Traficom on antanut Kempeleessä toimivalle Katsastuskontti Oy:n toimipaikalle 20. marraskuuta voimaan tulevan yhden viikon määräaikaisen kiellon, jonka aikana se ei voi suorittaa katsastuksia.

-

Traficom on antanut Kempeleessä toimivalle Katsastuskontti Oy:n toimipaikalle 20. marraskuuta voimaan tulevan yhden viikon määräaikaisen kiellon, jonka aikana se ei voi suorittaa katsastuksia. Kielto on voimassa 26. marraskuuta saakka. 

Katsastuskontti Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Marin kertoo, että tieto viikon määräaikaisesta katsastuskiellosta tuli eilen tiistaina.

Traficom kertoo, että katsastusaseman toiminnassa havaittiin puutteita syyskuussa. 

– Katsastuksia suorittivat ilman riittävää valvontaa ja ohjausta katsastusharjoittelijat, joilla ei ole tehtävän hoitamiseen laissa säädettyä ammattitaitoa ja pätevyyttä. Katsastusharjoittelijat myös tallensivat tietoja liikenneasioiden rekisteriin katsastuksen ohjaajalta lainatuilla tunnuksilla, Traficom kertoo. 

Traficomin mukaan tunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa missään tilanteessa luovuttaa toiselle osapuolelle. 

Marinin mukaan tunnuksien käyttö on tavanomaista koulutustilanteessa.

– Tässä on kyse siitä, että kouluttaja ei ole ollut harjoittelijan välittömässä läheisyydessä, kun tietoja on kirjattu. Harjoittelijan kanssa kouluttajan tulisi olla paikalla samaan tapaan, kuin tekisi itse kirjauksen, Marin kertoo. 

Marinin mukaan Traficomin antaman määräaikaisen katsastuskiellon myötä toimintaa on tarkasteltu myös kaikissa muissa Katsatuskontin katsastuspisteissä. Muualla ei hänen mukaansa ole ollut vastaavaa koulutustoimintaa, vaan se on keskitetty Kempeleeseen. 

– Kyseiset koulutettavat ovat käyneet ensiksi YKL:n kurssin (Yksityisten katsatustoimipaikkojen liitto ry) ja he ovat suorittaneet käytännön harjoittelun meillä. Kyseessä on suoraan työllistävä koulutus, Marin sanoo. 

Marinin mukaan sanktio on oikeudenmukainen ja asiaa on hoidettu Traficomin mukaan hyvässä hengessä. 

Traficom kertoo, että kyseisessä katsastuspaikassa määräaikaiskatsastuksessa hylätyn auton voi viedä jälkitarkastukseen mihin katsastustoimipaikkaan tahansa, mikäli auton jälkitarkastus on toimipisteen katsastuskiellon aikana. 

Traficom antanut aiemmin huomautuksen

Traficom antoi kyseiselle toimipaikalle huomautuksen viime vuoden heinäkuussa. Huomautus annettiin, sillä katsastustoimipaikka ei ollut pystynyt Traficomin mukaan varmistamaan toiminnan riittävän korkeaa laatua. 

Traficomin mukaan toimipaikka on hyväksynyt ajoneuvoja, jotka selvästi eivät ole olleet säännösten ja määräysten mukaisia ja hylännyt ajoneuvoja, joiden kaikkia ilmeisiä vikoja tai puutteita ei ole huomioitu. Lisäksi katsastuksia on suoritettu toimipaikan ulkopuolella ilman tarvittavia tiloja ja laitteita. 

Traficom edellytti, että katsastustoimipaikka suunnittelee ja toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet katsastustoiminnan laadun parantamiseksi.

Traficomilta kerrotaan, että se voi kieltää katsastusten tekemisen toimipaikalla uudelleen määräajaksi tai perua katsastusluvan kokonaan, jos katsastustoimipaikka ei toteuta toimenpiteitä tai toiminnan laatu ei ole parantunut.