Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Kemira ostaa suuren osan ita­lia­lais­yri­tyk­ses­tä

Kaupan hinta on 85 miljoonaa euroa. Osa italialaisyrityksen Yhdysvaltojen toiminnoista jää kuitenkin kaupan ulkopuolelle.

-

Kemira ostaa italialaisen yrityksen 3F Chimica S.p.A:n. Kaupan hinta on 85 miljoonaa euroa.

Joitakin italialaisyrityksen Yhdysvaltojen toimintoja jää kuitenkin kaupan ulkopuolelle.

Italialaisyritys valmistaa kuivaa polyakryyliamidia ja emulsiopolyakryyliamidia sekä niihin liittyviä prosessikemikaaleja. Tuotteita käytetään paperintuotannossa, öljy- ja kaasuteollisuudessa, kaivosteollisuudessa sekä jätevesien käsittelyssä ja lietteen vedenpoistossa.

"Yrityskauppa vahvistaa asemaamme yhtenä johtavana, globaalisti toimivana polymeerivalmistajana. Kauppa tukee myös Kemiran tulevaisuuden kasvua", sanoo yhtiön Oil & Mining -segmentin ja Pohjois-Amerikan alueen johtaja Randy Owens tiedotteessa.

Yrityskauppa pitää sisällään kaksi tuotantolaitosta Italiassa ja yhden tuotantolaitoksen Missisipissä Yhdysvalloissa.

3F:n liikevaihdon odotetaan olevan tänä vuonna noin 75 miljoonaa euroa. Kauppa toteutuu tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.