Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Kemin ter­vey­den­huol­los­sa suuria on­gel­mia – ul­kois­tus Me­hi­läi­sel­le puo­lit­ti lää­kä­ri­pal­ve­lut, kau­pun­ki vaatii nyt kor­vauk­sia

Kemin kaupunki ei ole tyytyväinen kesäkuussa 2018 Mehiläinen Länsi-Pohja Oy -yhteisyritykselle ulkoistettuihin lääkäripalveluihin.

Kemin kaupunki ei ole tyytyväinen kesäkuussa 2018 Mehiläinen Länsi-Pohja Oy -yhteisyritykselle ulkoistettuihin lääkäripalveluihin.
Kemin kaupunki ei ole tyytyväinen kesäkuussa 2018 Mehiläinen Länsi-Pohja Oy -yhteisyritykselle ulkoistettuihin lääkäripalveluihin.
Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Kemin kaupunki ei ole tyytyväinen kesäkuussa 2018 Mehiläinen Länsi-Pohja Oy -yhteisyritykselle ulkoistettuihin lääkäripalveluihin.

Kemin kaupungin käsityksen mukaan Kemin vastaanotolla on tosiasiassa käytettävissä noin 8–9 lääkärin työpanos. Merkittävä osa työpanoksesta on muualla kuin potilasvastaanotolla.

Solmitun palvelusopimuksen mukaan terveyspalvelut on tuotettava lähipalveluna siten, että palvelutaso ei alene tai heikkene.

Kemin kaupungin vastaava lääkäri, avoterveydenhuollon ylilääkäri Kari S. Lankinen katsoo, että lääkäripalvelujen taso ei ole koko sopimusaikana ollut sopimuksen mukaisella tasolla.

Vastaanottoajat ovat lyhentyneet ja niiden lukumäärä on puolittunut. Lankisen mukaan yhteisyrityksen tarjoama vakituisen lääkärin resurssi ei kata tilaajan edellyttämiä palvelutarpeita.

– Tosiasiallisesti Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ltä puuttuu Kemistä puolet tarvittavista lääkäreistä.

Yhteisyritys ei ole pystynyt tarjoamaan riittävästi pitkäaikaisesti sitoutunutta lääkärityövoimaa kaupungin tarpeisiin.

Tämä on johtanut merkittäviin saatavuusongelmiin lääkärin vastaanottoajoissa ja vastaavasti lisännyt epätarkoituksenmukaisia käyntejä päivystysvastaanotolla ja Akuuttiklinikassa.

Tilanne huonontaa perusterveydenhuollon palveluja, mitä todennäköisimmin heikentää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien terveyttä ja pahimmillaan vaarantaa potilasturvallisuutta.

20. tammikuuta käydyssä neuvottelussa Kemin kaupunki on vaatinut yksityiskohtaista suunnitelmaa lääkäritilanteen korjaamiseksi huhtikuun loppuun mennessä ja samalla vastaanottoaikojen saatavuuden parantamista.

Kaupunki vaatii korvauksia saamatta jääneistä palveluista, joista käytännössä on kaupungin mukaan jäänyt puolet puuttumaan.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toimitusjohtaja Lasse Männistö on kaupungille antamassa vastauksessa katsonut, että palvelutaso ei syksyllä ole ollut kaikkina hetkinä tavoitellulla tasolla. Männistön mukaan lääkäripula on Kemin kaupungin omaa syytä, koska tilat ovat huonot.

Lääkäripulaa pyritään Männistön vastauksen mukaan korvaamaan siirtämällä tehtäviä hoitajille sekä markkinoimalla digipalveluja. Yhteisyritys on luvannut tehostaa lääkärien rekrytointia, käyttää lääkäriopiskelijoita. Yhteistyritys on kieltäytynyt korvaamasta saamatta jääneitä palveluja.

Kemin kaupunki ei hyväksy selitykseksi sinänsä hyödyllisten digi- ja etäpalvelujen käyttöönottoa, koska niillä ei voi kokonaan korvata lääkärin vastaanottoja ja lääkäripulaa. Kaupunki ei myöskään hyväksy kaikkien suoritteiden vertailua, koska yhteisyritys on ottanut käyttöön uusia tilastointikohteita, jotka aikaisemminkin ovat tapahtuneet, vaikka niitä ei ole tilastoitu.

– Emme myöskään hyväksy yleislääkäripalvelujen korvaajaksi yksittäisten erikoislääkäripäivien tarjoamista saati opiskelijatyövoimaa.