Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Tilaajille

Kemin bio­tuo­te­teh­das nyt­käh­ti mer­kit­tä­väs­ti eteen­päin – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tuk­set tehtaan ym­pä­ris­tö­lu­vis­ta

Vaasan hallinto-oikeus piti voimassa Kemin biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvan. Luvan oli myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja siitä olivat valittaneet Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri sekä yksityishenkilöt.

Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri vaati, että Metsä Fibren suunnitteleman biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvan, tehtaan kaatopaikan ympäristöluvan ja tehtaan vedenottoluvan päätösten kumoamista ja hakemusten hylkäämistä. Valituksessa perustelut koskivat biotuotetehtaan puunhankinnan ympäristövaikutusten selvittämistä sekä tehtaan toiminnasta aiheutuvia päästöjä veteen.

Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, ettei puunhankinta kuulunut kysymyksessä olleen lupaharkinnan piiriin ja ne oli esitetty tehtaan hakemuksessa riittävällä tavalla. Myös tehtaasta aiheutuvat päästöt oli selvitetty riittävästi ja luotettavasti, eikä biotuotetehtaan jätevesipäästöjen pitäisi hallinto-oikeuden mukaan aiheuttaa merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.