Kemi siirtää suu­rim­man osan kou­lu­lai­sis­ta etä­ope­tuk­seen

Kemin kaupunki siirtää suurimman osan koululaisista etäopetukseen varotoimena koronavirukselle.

Kemin kaupunki siirtää suurimman osan koululaisista etäopetukseen varotoimena koronavirukselle.

Kaupunki tiedotti maanantaina iltapäivällä, että Lyseon lukio ja peruskoulujen vuosiluokat 5–9 siirretään tiistaista alkaen etäopetukseen.

Peruskoulujen vuosiluokille 1–4 järjestetään opetusta kouluilla erityisiä suojaamistoimia noudattaen. Vanhemmilla on kuitenkin oikeus ottaa nämäkin lapset kotiopetukseen halutessaan, joilloin heidän opetuksensa tehdään etänä.

Varhaiskasvatus- ja esiopetus jatkuvat erityisiä suojaamistoimia noudattaen. Perheet päättävät itse, käyttävätkö he näitä palveluita.

Erityisillä suojaamistoimilla tarkoitetaan muun muassa ruokailujen ja taukojen porrastamista ja siivouksen tehostamista kouluilla.

Lisäksi opetusryhmät pidetään normaalia pienempinä ja toimintoja hajautetaan. Tilaa hajauttamiselle on, sillä noin joka toinen lapsi jäi pois Kemin päivähoidosta jo maanantaina. Myös koululaisista osa on jäänyt kotiin.

Uusia toimenpiteitä esitti Kemin kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä, ja kaupunginhallitus hyväksyi ehdotukset kokouksessaan maanantaina.