Kellon kylän his­to­ria­teos va­lit­tiin vuoden ko­ti­seu­tu­teok­sek­si

Kello merelle soi – Kellon kylän historiaa -teos on valittu Vuoden kotiseututeokseksi.

Kello merelle soi – Kellon kylän historiaa -teos on valittu Vuoden kotiseututeokseksi. Voittajan valitsi Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä neljän finalistiteoksen joukosta.

Teoksen on toimittanut Tytti Isohookana-Asunmaa. Teoksen kokoamiseen osallistui parikymmentä kirjoittajaa, joista suuri osa oli kellolaisia. 

– Pidin tärkeänä kirjoitusprojektin yhteisöllisyyttä. Kaikille avoin kansalaisopiston piiri kokoontui parin vuoden ajan toimittajan johdolla selvittämään identiteettiään, juuriaan ja historiaansa. Jokaisella on ollut merkittävä panos kirjan valmistumisessa, Marianne Heikkilä toteaa.

Kello merelle soi -teos käy läpi Kellon kylän historian ensimmäisistä asukkaista 1980-luvulle asti.