Kelan johtava tut­ki­ja: Sai­raus­va­kuu­tus­mak­su­jen muu­tok­set suo­si­vat hy­vä­tu­loi­sia

Kilpailukykysopimuksessa sovitut sairausvakuutusmaksujen muutokset hyödyttävät hyvätuloisia, kun taas pienituloiset häviävät.

Kilpailukykysopimuksessa sovitut sairausvakuutusmaksujen muutokset hyödyttävät hyvätuloisia, kun taas pienituloiset häviävät. Näin sanoo Kelan johtava tutkija Pertti Honkanenblogissaan.

Honkasen mukaan pienipalkkaiset joutuvat maksamaan suurempaa päivärahamaksua, johon vähennykset eivät vaikuta samalla, kun sairaanhoitomaksun poistaminen ei heitä kovin paljon hyödytä.

Kilpailukykysopimuksessa työnantajien sairausvakuutusmaksu lähes puolitettiin 2,12 prosentista 1,08 prosenttiin. Samaan aikaan palkoista ja muista työtuloista perittävä sairausvakuutuksen päivärahamaksu lähes kaksinkertaistui 0,82 prosentista 1,58 prosenttiin.

Päivärahamaksu on suoraan palkasta perittävä maksu, johon eri verovähennykset eivät vaikuta.

Raja 14 000 euron tuloissa

Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen muutos pienentää tuloja Honkasen mukaan kaikkien tuloja. Hyvätuloisilla sairausvakuutusmaksujen muutos tuottaa kuitenkin enemmän plussaa rahapussiin kuin muiden maksujen korotukset miinusta.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei peritä lainkaan alle 14 000 euroa vuodessa ansaitsevilta. Heti 14 000 euron tulorajasta lähtien koko maksu on maksettava.

Linkki juttuun