Ke­la-siir­ron seu­raus: Lää­kä­riin entistä useam­min toi­meen­tu­lo­tuel­la

Kun toimeentulotuki ensi vuonna siirtyy Kelan maksettavaksi, yhä useampi pienituloinen hakee ja saa toimeentulotukea myös terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

Terveydenhuollon asiakasmaksut iskevät voimakkaasti kaikkein köyhimmistä seuraavaan ryhmään, joka ei ole enää oikeutettu toimeentulotukeen.
Terveydenhuollon asiakasmaksut iskevät voimakkaasti kaikkein köyhimmistä seuraavaan ryhmään, joka ei ole enää oikeutettu toimeentulotukeen.
Kuva: Lehto Katja

Kun toimeentulotuki ensi vuonna siirtyy Kelan maksettavaksi, yhä useampi pienituloinen hakee ja saa toimeentulotukea myös terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

Näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaalipolitiikan tutkimusyksikön päällikkö Pasi Moisio.

– Kun toimeentulotuki siirtyy Kelaan, josta moni saa jo nyt jotain etuutta, niin hakemisen oletetaan helpottuvan ja tiedon lisääntyvän siitä, että voi tukea saada. Ja toimeentulotuen hakemisen leiman arvioidaan vähenevän, kun hakemuksen voi jättää Kelaan, hän selvittää.

Moisio muistuttaa, että myös hallituksen budjettiesityksessä toimeentulotuen asiakkaiden määrän ennakoitiin kasvavan ensi vuonna 40 prosentilla ja toimeentulotuen menojen 25 prosentilla.

Terveydenhuollon asiakasmaksut iskevätkin voimakkaasti kaikkein köyhimmistä seuraavaan ryhmään, joka ei ole enää oikeutettu toimeentulotukeen.

– Asiakasmaksut ovat regressiivisiä eli ne ovat samansuuruisia tuloista riippumatta. Lisäksi niitä maksaa ikään kuin vain osa kansasta, koska työssäkäyvät ovat työterveydenhuollon piirissä.

Moisio huomauttaa myös siitä, että Suomessa on ylipäätään muita Pohjoismaita korkeampi kotitalouksien rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista.