Kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Oulun kau­pun­gin­ta­loa avataan jonkin verran ylei­söl­le, mutta suu­rim­mak­si osaksi käyt­tö­tar­koi­tus pysyy en­ti­sel­lään

Oulun kaupunginhallitus linjasi kaupungintalon käyttötarkoituksen remontin jälkeiselle ajalle.

Oulun kaupungintalo käy läpi mittavan remontin.
Oulun kaupungintalo käy läpi mittavan remontin.
Kuva: Annika Ollanketo

Oulun kaupunginhallitus linjasi kaupungintalon käyttötarkoituksen remontin jälkeiselle ajalle.

Oulun kaupungintalon remontin suunnittelu on edennyt siihen vaiheeseen, että nyt päätetään suuntaviivat talon remontin jälkeisestä käytöstä.

Suurelta osin talon käyttö tulee olemaan kuten tähän saakka. Jonkin verran rakennusta kuitenkin tullaan avaamaan aiempaa enemmän kansalaisille ja matkailijoille niissä kerroksissa, joissa sellainen on luontaista ja helpoimmin järjestettävissä.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina suunnitelman kaupungintalon käytöstä. Remontin tavoitehinta-arvio tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyyn sitten, kun suunnitteluratkaisu on varmistunut ja hankkeen kustannukset ovat arvioitavissa.

Merkittävin muutos tulisi olemaan, että kaupungintaloon voitaisiin sijoittaa Museo- ja tiedekeskus Luupin toimintaa, kuten taidenäyttely ja muita vaihtuvia pienimuotoisia näyttelyitä. Tällä tavalla kaupungintalo olisi matkailukohde ja parantaisi keskustan elävyyttä.

Mainittua toimintaa voidaan ajatella järjestettävän talon pohjakerroksessa. Suunnitelmaesityksen mukaan pohjakerros on tunnelmallinen ja intiimi tila, jonka mittasuhteita voi hyödyntää muun muassa näyttelyn tarinankerronnassa.

Pohjakerroksessa on tarkoitus myös jatkaa ravintolatoimintaa. Se voi olla aiemman kaltainen kaupungin oma valmistuskeittiö, ulkopuolisen ravintolan toimintaa tai molempien yhdistelmä. Ratkaisu tehdään suunnitelman edetessä.

Jos valmistuskeittiö säilytetään, se tulee palvelemaan ennen kaikkea talon kokous- ja edustuskäyttöä.

Suurin osa ensimmäisen kerroksen tiloista tullee olemaan kokouskäytössä kuten aiemmin. Osaa tiloista voidaan avata yleisölle järjestämällä esimerkiksi tutustumiskierroksia.

Toinen ja kolmas kerros säilyvät toimisto- ja kokoustiloina. Tarkempi tilajako, käyttäjien määrä ja käyttäjät selviävät suunnittelun aikana. Talossa tullee olemaan aiempaa vähemmän henkilöstöä remontin jälkeen, ja osa toimistohuoneista muutetaan neuvottelu- ja kokoustiloiksi korvaamaan Kirkkotorin tiloja.

Juhlasali kunnostetaan entiseen historialliseen arvokkuuteensa, mutta siellä voitaneen pitää aiempaa enemmän konsertteja ja muita tapahtumia.

Kaupungintalon sisäpihoille esitetään osin katteita, mikä vähentää tai poistaa kokonaan rakennukseen kohdistuvaa kosteutta. Pohjakerroksen muutostöiden takia myös ulkoalueita voidaan joutua muokkaamaan, mutta sekin varmistuu jatkosuunnittelun edetessä.

Neljäs kerros säilyy teknisenä tilana. Peruskorjaus ei vaadi vuonna 1973 tehdyn asemakaavan muuttamista, koska pääkäyttötarkoitus säilyy ennallaan: kaupungintalo on hallintorakennus, jossa kokoontuvat edelleen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja päätöksentekoa tukevat ryhmät.