Kau­pun­gin­hal­li­tus nuiji pöytään asuk­kai­den hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen pai­no­pis­teet – "hy­vän­tuu­lis­ten asuk­kai­den kau­pun­ki"

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen painopisteet vuosille 2020–2021 osana kaupunkistrategiaa 2026.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen painopisteet vuosille 2020–2021 osana kaupunkistrategiaa 2026. 

Painopisteissä painotetaan Oulua hyväntuulisten asukkaiden kaupunkina, jossa muun muassa otetaan suunnitelmallisesti käyttöön kulttuuria, taidetta ja terveysliikuntaa edistäviä keinoja, järjestetään palvelut siten, että lapsen oikeudet toteutuvat ja vähennetään alueellista sekä eri väestöryhmien eriarvoisuutta.

Lisäksi rakennusten suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan hyvinvointi ja terveyden edistäminen.

Väestön hyvinvoinnin tarpeet tullaan huomioimaan nykyistä tehokkaammin myös kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintojen integraatioselvityksessä.