Kaup­pa­opis­ton ra­ken­nus Oulun Mau­non­ka­dul­la ha­lu­taan purkaa – ton­til­le suun­ni­tel­tu seit­se­män­ker­rok­sis­ta ker­ros­ta­loa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta omistamalleen Varhaiskasvatuksen keskukselle.

Suomen Yliopistokiinteistöt haluaa purkaa Maunonkatu 2:n tontilla sijaitsevan vuonna 1957 valmistuneen koulurakennuksen. Arkistokuva. Suunnitelmassa tontille rakennetaan seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo.
Suomen Yliopistokiinteistöt haluaa purkaa Maunonkatu 2:n tontilla sijaitsevan vuonna 1957 valmistuneen koulurakennuksen. Arkistokuva.
Suomen Yliopistokiinteistöt haluaa purkaa Maunonkatu 2:n tontilla sijaitsevan vuonna 1957 valmistuneen koulurakennuksen. Arkistokuva.
Kuva: Jukka Leinonen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta omistamalleen Varhaiskasvatuksen keskukselle.

Suomen Yliopistokiinteistöt haluaa purkaa Maunonkatu 2:n tontilla sijaitsevan vuonna 1957 valmistuneen koulurakennuksen, jonka varttuneemmat oululaiset tuntevat vanhana kauppaopistona ja lastentarhaopettajaopistona, ja esittää tontin käyttötarkoituksen muuttamista asuinrakentamiseen soveltuvaksi.

Arkkitehti Martti Heikuran suunnittelema rakennus on ollut käyttämättömänä vuodesta 2012.

Asemakaavan muutoksen pohjaksi tehdyssä suunnitelmassa tontille rakennetaan seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo.

Suunnitelmassa tontille rakennetaan seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo.
Suunnitelmassa tontille rakennetaan seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Meritullin ja Kuusiluodon asuntoalueiden välissä rajoittuen Maunonkatuun, Saunarantaan ja Sepänpolkuun sekä rannan puoleiseen Kuusiluodonrannan puistoalueeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä huhti–toukokuussa.

Asemakaavaluonnosta piti käsitellä tiistaina yhdyskuntalautakunnassa, mutta se poistettiin esityslistalta.

Asian esittelijänä lautakunnassa toiminut asemakaavapäällikkö Kari Nykänen sanoo poiston syyksi sen, että kaavaluonnoksesta esitettiin kokouksessa paljon kysymyksiä, joihin hänellä ei ollut vastauksia.

Nykäsen mukaan asia pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti lautakunnan käsiteltäväksi, mahdollisesti jo ensi viikolla.

Oulun yleiskaavassa kaavamuutosalue sisältyy rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaseen alueeseen ja tontilla oleva koulurakennus on osoitettu suojelukohteeksi.

Maakuntakaavaehdotuksessa se on esitetty maakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi.

– Asemakaava on niin vanha, että siinä rakennuksella ei ole suojelustatusta, sanoo asemakaava-arkkitehti Uki Lahtinen.

Paljon alkuperäistä jäljellä

Rakennus valmistui Oulun kaupungin rakennuttamana Oulun kauppaoppilaitoksen käyttöön vuonna 

1957

Rakennuksen on suunnitellut Oulun kaupunginarkkitehtina toiminut Martti Heikura.

Arkkitehtuuriltaan rakennus edustaa niin aikakaudelle kuin suunnittelijalle tyypillistä 1950-luvun koulurakennusarkkitehtuuria.

Julkisivuiltaan rakennus on säilynyt huomattavan alkuperäisenä. Rakennusta ei ole laajennettu eikä siitä toisaalta ole purettu merkittäviä rakennusosia pois. 

Rakennuksen julkisivujen kunto on nykyisellään välttävä. Sisätilat ovat siistit ja hyväkuntoiset.

Säilyneitä alkuperäisiä rakennusosia ja materiaaleja ovat koulusiiven savitiilikatto, liitososan peltikate ja näkyvän sokkelipinnan liuskekiviverhous. 

Sisätiloissa alkuperäisyyttä on näkyvissä lähinnä porrashuoneiden mosaiikkibetonipinnoissa ja kaiderakenteissa, mosaiikkibetonisissa ikkunapenkeissä ja näkyviin jätetyissä välipohjarakenteissa.

Lähde: Oulun kaupunki