Katettu ja läm­mi­tet­ty kä­ve­ly­ka­tu, park­ki­ta­lo, uusi kult­tuu­ri- ja ta­pah­tu­ma­kes­kus sekä entistä isompi Prisma – Raahen kes­kus­ta ha­lu­taan pistää ko­ko­naan uusiksi

Katettu ja lämmitetty kävelykatu, parkkitalo,uusi kaupallinen kulttuuri- ja tapahtumakeskus sekä entistä isompi Prisma.

– Raahen kauppakeskustan näivettymisen tahti on niin kylmäävä, että meidän on pakko tehdä jotain, Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sanoo.
– Raahen kauppakeskustan näivettymisen tahti on niin kylmäävä, että meidän on pakko tehdä jotain, Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sanoo.
Kuva: Vesa Joensuu

Raahen keskustakorttelin kehittämisessä aiotaan nyt ottaa iso harppaus eteenpäin, kun Raahen kaupunginhallitus saa keskustakorttelin kehittämisen aiesopimuksen asialistalleen maanantaina. 

Aiesopimuksen mukaan keskustaan on suunnitteilla muun muassa katettu ja lämmitetty kävelykatu Osuuspankilta Prismalle asti sekä uusi parkkitalo. Lehdon tehtävänä olisi kehittää Osuuspankin nykyiselle tontille hybridihanke, joka sisältäisi toimistotiloja, liiketiloja ja hoivapalveluita tai asuntoja.

Raahen Seudun Osuuspankki on lupautunut myymään tonttinsa Lehdolle. Toimitusjohtaja Ari Pohjola sanoo, että Osuuspankin toiveissa on jatkaa toimintaansa keskeisellä paikalla kaupungissa.

– Se mitä tontille lopulta tulee, on jatkoneuvotteluiden takana, Pohjola sanoo.

Lehdon vastuulla on myös kehittää yhteistyössä kaupungin kanssa nykyiselle Härkätorin alueelle kaupallinen kulttuuri- ja tapahtumakeskus. Valmistelusta vastannut Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sanoo, että torialueen kohtalo selviää kaavoitusprosessin myötä.

– Itse näkisin, että sillä alueella tai osalla siitä alueesta säilyy jonkinlainen torimainen toiminto tapahtumineen ja kauppiaineen ­– mahdollisesti lämpimänä katettuna tilana. Tämä visio laajentaisi toimintojen sesongin ympärivuotiseksi.

Lehto Tilat Oy:n Pohjois-Suomen aluejohtaja Perttu Haapalahti sanoo, että tässä vaiheessa Lehdolla ei ole olemassa suunnitelmia, joita voitaisiin tuoda julki.

Keskustakorttelin kehittämisen yhteydessä Arinan haaveissa puolestaan on laajentaa nykyistä Prisman kiinteistöä 1 000 neliöllä. Arinan toimialajohtaja Mikko Polso sanoo, että laajennuksen ansiosta ruokaosasto voitaisiin uudistaa täysin ja käyttötavarapuolen tarjontaakin parantamaan. Toiveissa on tehdä laajennus Laivurinkadun puolelle.

– Siinähän on sellainen pykälä, joten haluaisimme suoristaa kiinteistön.

Suunnitelman tavoitteena on kehittää Raahen keskustakorttelista vetovoimainen käyntikohde, jossa yksityiset ja julkisen tahon toimijat tarjoavat yhteistyössä monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Valmistelutyötä on tehty jo pari vuotta Raahen Seudun Osuuspankin ja Arina Kiinteistöt Oy:n aloitteesta. Hanke on valmistelun aikana laajennettu koskemaan myös Härkätorin aluetta ja Laivurinkatu 26:ssa sijaitsevaa Iso-Pekan kiinteistöä.

– Raahen kauppakeskustan näivettymisen tahti on niin kylmäävä, että meidän on pakko tehdä jotain, että saamme kehityksen käännettyä keskustan kaupallisten palveluiden osalta oikeaan suuntaan, Nurkkala toteaa.

Hänen arvionsa mukaan kokonaisuudessa liikutaan 30 miljoonan euron kustannusvaikutuksissa.

– Tämä ei kuitenkaan ole kaupungin investointi, vaan nimenomaan yksityisellä rahalla tehtävä investointi. Toki kaupungilla on osakkaana tässä oma osuutensa.

Nurkkalan mukaan aiesopimuksen allekirjoituksen viimeiset hetket ovat käsillä. Hän lupaa, että kun asia etenee asemakaavoitukseen, pääsevät kaupunkilaisetkin osallistumaan prosessiin samalla tavalla kuin Pikkulahden kaavahankkeessa. Tavoitteena on, että kaavamuutosprosessi saadaan käyntiin heti ensi vuoden alussa.

– Meillä on tässä vain vuosi aikaa, teemme tämän nopeutetussa aikataulussa. Tämä nousee automaattisesti meidän tärkeimmäksi kaavoitushankkeeksi, Nurkkala sanoo.

Viisi vaihetta

Raahen keskustakorttelin kehittäminen on jaettu viiteen erilliseen investointihankkeeseen.

A: Raahen Seudun Osuuspankki myy omistamansa tontin Lehdolle tai perustettavalle kiinteistöyhtiölle. Lehto miettii ratkaisun, joka sisältää toimistoa, liiketilaa ja hoivapalveluita ja/tai asuntoja. Lehto vastaa vuokralaisten ja investorin hankinnasta. Rakennuksen koko perustuu tilatarpeelle ja markkinatilanteelle.

B: Lehto kehittää kaupungin kanssa yhteistyössä nykyiselle torialueelle kaupallisen kulttuuri-­ ja tapahtumakeskuksen. Lehto vastaa vuokralaisten ja investorin hankinnasta.

C: Perustetaan erillinen pysäköintiyhtiö, jonka omistus jaetaan käyttäjien kesken. Yhtiö rakentaa Laivurinkatu 26:een maanpäällisen pysäköintilaitoksen noin 250–300 autolle. Rakentamiskustannukset jyvittyvät yhtiön omistuksen suhteessa eri osapuolille.

D: Kävelykatu katetaan OP:n ja Arinan väliseltä matkalta ja katualue lämmitetään. Vaihe B:stä jäljelle jääneen torialueen kehittäminen kuuluu tähän vaiheeseen. Neljännessä vaiheessa rakennetaan myös yhdyssilta Tapahtumatalo Raaheen. Raahen kaupunki vastaa vaiheen kokonaiskustannuksista.

E: Arina tekee laajennuksen nykyiseen Prisman kiinteistöön.

Rakentaminen alkaisi huhtikuussa 2021 ja valmista toivotaan joulukuuksi 2022. Lopullinen toteutusaikataulu, laajuus ja kustannukset määritetään erillisessä hankesopimuksessa.