Kärnä har­kit­see Väy­ry­sen val­ta­kir­jan rii­taut­ta­mis­ta – edus­kun­nas­sa tehdään sel­vi­tys­työ­tä Väy­ry­sen pa­luu­oi­keu­des­ta

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo harkitsevansa Paavo Väyrysen valtakirjan riitauttamista oikeudessa, kun Väyrynen pyrkii palaamaan eduskuntaan kesäkuussa.

Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä pääsi eduskuntaan varapaikalta, kun Paavo Väyrynen ei ottanut paikkaansa vastaan. Nyt Väyrynen on palaamassa eduskuntaan.
Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä pääsi eduskuntaan varapaikalta, kun Paavo Väyrynen ei ottanut paikkaansa vastaan. Nyt Väyrynen on palaamassa eduskuntaan.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo harkitsevansa Paavo Väyrysen valtakirjan riitauttamista oikeudessa, kun Väyrynen pyrkii palaamaan eduskuntaan kesäkuussa. Väyrysen paluu siirtäisi juuri Kärnän sivuun eduskunnasta.

Kärnän tiedotteen mukaan useat lakimiehet ovat todenneet hänelle Väyrysen paluun eduskuntaan olevan juridisesti haastavaa.

– Eduskunnan työjärjestyksen 77 pykälän mukaisesti Väyrysen edustajantoimen hoitaminen on keskeytynyt silloin, kun hän on ilmoittanut puhemiehelle jatkavansa toimintaansa Euroopan parlamentissa. Eduskunnan työjärjestyksessä ei todeta yhtään mitään siitä, mitä tapahtuu, jos Väyrynen jättää europarlamentaarikon tehtävänsä vapaaehtoisesti. Muutenkin työjärjestys on laadittu vaaleja eikä yksittäisten poliitikkojen päähänpistoja ajatellen, Kärnä tiedottaa.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola toteaa Lännen Medialle tilanteen olevan uusi ja että eduskunnassa on tehtävä selvitystyötä. Ihan läpihuutojuttu Väyrysen paluu eduskuntaan ei välttämättä ole, jos lakipykälät osoittautuvat esteiksi.

– Perustuslain 28 pykälän soveltamisen kannalta tämä on uusi tilanne eli tällaiseen tapaukseen pykälää ei ole aiemmin sovellettu. Selvitämme rauhassa, miten pykälää tulee Väyrysen kohdalla tulkita, Paavola sanoo.

Perustuslain 28 pykälässä säädetään muun muassa edustajantoimen keskeytymisestä.

Hallintojohtaja uskoo Väyrysen paluun onnistuvan

Lännen Media kysyi tilanteesta myös eduskunnan halintojohtajalta Pertti Rauhiolta, jonka mukaan Väyrysellä on oikeus palata eduskuntaan.

– Lainsäädännössä on erillinen kohtansa juuri toiminnasta EU:n parlamentissa tai eduskunnassa. Juuri eduskunnan työjärjestyksen 77 pykälän ensimmäinen lause sanoo, että Euroopan parlamentin jäseneksi valitun edustajan tulee ilmoittaa puhemiehelle, hoitaako hän edustajantointaan vai toimiiko hän jäsenenä Euroopan parlamentissa, Rauhio arvioi.

Rauhio sanoo ymmärtävänsä, mistä Kärnä on "oljenkortensa" löytänyt.

– Lakitestin mukaan eduskuntavaalien jälkeen ilmoitus on tehtävä viimeistään kello 12 kolmantena päivänä siitä, kun hänen kansanedustajan valtakirjansa on tullut tarkastetuksi. Väyrynen voi kuitenkin mielestäni palata, Rauhio toteaa.

Väyrynen voisi mahdollisesti puhemiehelle ilmoittamalla tulla eduskuntaan, koska hänet on sinne vaaleissa 2015 valittu. Edellytyksenä on todennäköisesti ainakin se, että Väyrynen eroaa Euroopan parlamentista, mutta eron saamisen sieltä ei pitäisi olla vaikeata. EU:n parlamenttiin Väyrynen ei voi enää kuluvalla kaudella palata, jos hän sieltä eroaa

Kärnä saattaa kuitenkin hakea varmuutta tilanteeseen vielä oikeusteitse.

– Nyt olisi tärkeää saada asiasta perustuslakiasiantuntijoiden mielipiteitä. Eduskunnan työjärjestyksen sanamuodot tukevat kuitenkin tulkintaa siitä, että Väyrysen voi olla mahdotonta palata. Eduskunnan työjärjestys ei myöskään totea yhtään mitään siitä, kuinka oma edustajantoimen hoitamiseni voisi edes keskeytyä. Varsin mielenkiintoinen tilanne, joka on syytä selvittää perinpohjaisesti ja tarvittaessa oikeusteitse, Kärnä kertoo tiedotteessaan.


Juttua muokattu kello 15.12. Juttuun lisätty eduskunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan kommentti. Otsikkoon muutettu hallintojohtajan kannan tilalle se, että eduskunnassa tehdään selvitystyötä. Juttuun lisätty myös tietolaatikko perustuslain 28 pykälästä.