Kä­rä­jä­oi­keus määräsi Oulun kau­pun­gin mak­sa­maan 900 000 euroa kor­vauk­sia yt-rik­ko­muk­sis­ta – hy­vi­tys­tä 460:lle hen­gel­le

Suurin osa työntekijöistä ja viranhaltijoista, yhteensä 275 henkilöä, työskentelee opetustoimen henkilöstössä.

Käräjäoikeuden mukaan Oulun kaupunki laiminlöi vuonna 2013 yt-neuvotteluihin liittyviä velvoitteitaan, kun se päätti lomauttaa koko henkilöstönsä viideksi päiväksi. Kuvituskuva.
Käräjäoikeuden mukaan Oulun kaupunki laiminlöi vuonna 2013 yt-neuvotteluihin liittyviä velvoitteitaan, kun se päätti lomauttaa koko henkilöstönsä viideksi päiväksi. Kuvituskuva.
Kuva: Janne-Pekka Manninen

Oulun käräjäoikeus määräsi Oulun kaupungin maksamaan viranhaltijoilleen ja työntekijöilleen korvauksia yt-velvoitteiden rikkomisesta vuoden 2014 lomautuksiin liittyen. Käräjäoikeuden mukaan Oulun kaupunki laiminlöi yt-neuvotteluihin liittyviä velvoitteitaan, sillä kaupunki ei käynyt yhteistoimintaneuvotteluja ennen henkilöstön lomauttamista.

Oulun kaupunki vastusti kanteita perustellen, että vuodenvaihteen 2016–2017 tulleet kanteet olisi tullut toimittaa kahden vuoden sisällä vuonna 2013 tulleesta päätöksestä, ja vastusti osan kantajista hakemaan 20 000 euron hyvitystä lomautuksista. 

Käräjäoikeus päätti, etteivät neljä kannetta ole vanhentuneita ja että oikea korvaussumma on 1500 euroa per kantaja.

Oikeudenkäyntikuluineen ja viivästyskorkoineen Oulun kaupungille tulee maksettavaa yhteensä vajaa 900 000 euroa, joista 690 000 euroa on korvauksia työntekijöille. 

Oulun kaupunki määrättiin maksamaan hyvitystä yhteensä 460 työntekijälle ja viranhaltijalle. Suurin osa heistä, yhteensä 275 henkilöä, työskentelee opetustoimen henkilöstössä ja osa hyvinvointipalveluissa.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2013 toteuttaa noin viiden miljoonan euron säästöt lomauttamalla koko henkilöstönsä viideksi päiväksi. Lomautuksen kohteena oli yhteensä noin 2900 henkilöä.

Asiaa on käsitelty elokuussa 2019 korkeimmassa oikeudessa, joka katsoi kaupunginvaltuuston päätöksen olleen kunnallisen yhteistoimintalain vastainen. Korkein oikeus ei kuitenkaan ottanut kantaa Oulun kaupungin väitteeseen kanteiden vanhentumisesta, minkä vuoksi asiaa käsitellään uudestaan käräjäoikeudessa.

Päätöksen jälkeen Oulun kaupunki luopui aiemmin esittämistään perusteistaan kanteen vastustamiselle lukuun ottamatta vanhentumisperustetta ja vaatimusta 1 500 euron hyvityksestä.

Oulun kaupungin lakimies Jukka Lampén ei kommentoi aikooko Oulun kaupunki valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, vaan päätöksestä kuullaan vielä kaupunginhallituksen näkemys. Kaupungilla on keskiviikkoon 20. marraskuuta asti aikaa ilmaista tyytymättömyytensä asiaan.

Juttua päivitetty 14.11.2019 kello 15.10.