Kan­sa­ne­lä­ke, pe­rus­päi­vä­ra­ha, ko­tihoi­don tuki ja opin­to­ra­ha nou­se­vat 2,1 pro­sen­til­la ensi vuonna

Kelan maksamia kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan ensi vuonna 2,1 prosenttia, tiedotteessa kerrotaan.

Kansaneläkeindeksiin on sidottu suurin osa Kelan etuuksista. Se seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Näin etuuksien ostovoima pyritään säilyttämään hintojen muuttuessa. Indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 150 miljoonalla eurolla vuonna 2022.

Esimerkiksi yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 665,29 eurosta 679,50 euroon, takuueläkkeen täysi määrä suurenee 837,59 eurosta 855,48 euroon ja eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä suurenee 71,48 eurosta 73,00 euroon.

Työttömälle työnhakijalle maksettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on ensi vuonna 34,50 euroa päivässä, kun se on nyt 33,78 euroa.

Lisäksi esimerkiksi lasten kotihoidon tuki yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta suurenee 342,95 eurosta 350,27 euroon ja sairauspäivärahan vähimmäismäärä suurenee 29,05 eurosta 29,67 euroon. Lääkkeiden vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on ensi vuonna 592,16 euroa, kun se nyt on 579,78 euroa.

Myös opintorahaa korotetaan, mutta korotus astuu voimaan uuden lukuvuoden alussa 1.8.2022 alkaen. Täysi-ikäisen itsenäisesti asuvan opiskelijan opintoraha suurenee 253,69 eurosta 259,10 euroon kuukaudessa.