Ajokeli: Tiet ovat liuk­kaat ja lu­mi­sa­de hei­ken­tää nä­ky­vyyt­tä

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kan­sa­lais­aloi­te turpeen ener­gia­käy­tön lo­pet­ta­mi­ses­ta etenee edus­kun­taan – tar­vit­ta­vat 50 000 kan­nat­ta­jaa täyteen yöllä

Kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamisesta sai myöhään keskiviikkona kokoon vaaditut 50 000 kannatusilmoitusta.

Näin ollen aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki turpeen energiakäytön kieltämiseksi. Esityksen mukaan turpeen polttamisesta energiaksi luovuttaisiin toukokuun 2025 loppuun mennessä.

Kiellon vastaisesta turpeen käytöstä määrättäisiin seuraamusmaksu. Kiellosta olisi kuitenkin poikkeuksia sähkön ja lämmön tuotannon huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa on jo aiemmin säädetty laki kivihiilen energiakäytön kieltämisestä. Kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena on kielletty toukokuusta 2029 lähtien.