Kan­sa­lais­aloi­te suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­ses­ta etenee edus­kun­taan

Kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta ja susivahinkojen estämisestä keräsi vajaassa viikossa vaadittavat 50 000 allekirjoitusta.

Kansalaisaloitteessa esitetään valmisteltavaksi laki, joka luo puitteet suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi. Suden kannanhoidollinen metsästys olisi aloitteen mukaan voitava aloittaa maassamme jo talvella 2020–2021. Aloitteessa vaaditaan myös useita susivahinkojen estämiseen ja kannanarviointiin liittyviä toimia sekä Luonnonvarakeskukselle riittäviä resursseja susikannan luotettavaan arviointiin.

Mukana kansalaisaloitteessa ovat olleet Suomen Metsästäjäliitto, maa- ja metsätaloustuottajien järjestö MTK, ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC ja toistakymmentä metsästyskoirajärjestöä.