Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Kaleva oi­kai­see

Torstain 23.9. Kalevassa olleessa, Oulun yliopiston kaipaamaa aivopesuria varten Sara Wacklin-kodissa tehdystä rahankeräyksestä kertovassa jutussa oli virhe. Jutussa esiintynyt Esko Karhula on 98-vuotias, kun jutussa iäksi mainittiin 92 vuotta.