Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Kaleva oi­kai­see

Tiistain lehdessä grafiikkaan Oulun uusista kaupunginvaltuutetuista Vasemmistoliiton Rauno Hekkalan asuinpaikaksi oli merkitty Oulu, mutta tarkempi asuinpaikka on Oulunsalo.