SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Kaleva oi­kai­see

Perjantain 12.2.2021 Kalevassa sivulla 12 olleessa puun riittävyyttä käsittelevässä jutussa oli nimivirhe. Aihetta kommentoineen Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin toiminnanjohtajan nimi on Mika Flöjt, ei Fjölt, kuten jutussa virheellisesti luki.