SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Kaleva oi­kai­see

Keskiviikkona 27. tammikuuta Kalevassa sivulla 3 K1 ja Kalevan verkossa julkaistusta jutusta saattoi saada virheellisen käsityksen, että Oulussa saa jo perusopetusta saamen kielellä. Saamenkielistä perusopetusta ei ole, mutta saamen kieliä opetetaan kaksi tuntia viikossa täydentävänä opetuksena sekä lähi- että etäopetuksena.

Lisäksi jutusta puuttuu tieto siitä, että täydentävässä etäopetuksessa on inarin ja koltansaamen kielissä yhteensä kahdeksan oppilasta.