Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Kaleva oi­kai­see

Kalevan painetussa lehdessä, sekä näköislehdessä oli 26. tammikuuta inhimillisestä virheestä johtuen väärän päivän säätiedotus sivulla K2 36.