SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Kaleva oi­kai­see

Kalevan pääkirjoituksessa keskiviikon 11. marraskuuta lehdessä todettiin, että valtuutetut puivat valtuustoaloitteen pohjalta suunnitelmaa Oulun yliopiston siirtymisestä Raksilaan. Asiaa ei käsitelty valtuustoaloitteen vaan kuntalain 94. pykälän mukaisen esityksen pohjalta. Valtuusto on kutsuttava koolle kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Muuttosuunnitelmien käsittelyä valtuustossa vaati 18 valtuutettua.