Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Kaleva Median kysely: Vas­tuul­li­suus on poh­jois­suo­ma­lai­sil­le mer­ki­tyk­sel­li­syys­te­ko, lä­pi­nä­ky­vyys yksi tär­keim­mis­tä te­ki­jöis­tä luot­ta­muk­sen saa­mi­ses­sa

Kaleva Median tekemä Pohjoista kanttia -tutkimus nostaa esiin megatrendien vaikutuksen pohjoisen ihmisten arkeen ja ostokäyttäytymiseen.

Tutkimus toteutettiin toista kertaa ja se tehtiin kyselytutkimuksena heinä-syyskuussa 2021. Vastaajat olivat 18–75-vuotiaita pohjoissuomalaisia henkilöitä, jotka vastasivat teknologiaan, monimutkaistuvaan maailmaan, vastuullisuuteen ja kuluttamiseen liittyviin kysymyksiin. Vastaajia oli 1 200.

Tutkimuksen mukaan vastuullisuus on pohjoissuomalaisille merkityksellisyysteko. Tutkimuksen mukaan vastuullisuusasioissa läpinäkyvyys on yksi tärkeimmistä tekijöistä kuluttajien luottamuksen saamisessa.

– Vastuullisuusajattelun kasvu ja ekologisen jälleenrakentamisen tarve ovat globaaleita ilmiöitä. Vastuullisuus on merkittävä osa myös pohjoissuomalaisten identiteettiä, Kaleva Median Insight Manager Mari Jauhola sanoo.