Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Ka­la­joel­le ra­ken­ne­taan Suomen suurin au­rin­ko­puis­to ja ener­gia­va­ras­to

Kalajoen kaupunki ja Hybrid-Power Finland rakentavat Suomen suurimman aurinkopuiston ja akkuteknologiaan perustuvan energiavaraston Kalajoen Läntisten alueelle.

Havainnekuva. Sijainti merkitty karttaan ristillä.
Havainnekuva.
Havainnekuva.
Kuva: Hybrid-Power Finland Oy

Kalajoen kaupunki ja Hybrid-Power Finland rakentavat Suomen suurimman aurinkopuiston ja akkuteknologiaan perustuvan energiavaraston Kalajoen Läntisten alueelle.

Paikalle tullaan rakentamaan uusiutuvan energian puisto, johon tulee tulevien vuosien aikana myös biojalostamo ja tuulivoimapuisto.

Aurinkopuisto on Kalajoen uusiutuvan energian puiston ensimmäinen toteutuva hanke. Aurinkovoimala rakentuu lähes 40 000 aurinkopaneelista, joiden vuotuinen tuotto vastaa noin 650 sähkölämmitteisen omakotitalon tai 5000 kerrostalokolmion vuotuista sähkönkulutusta.

Sijainti merkitty karttaan ristillä.
Sijainti merkitty karttaan ristillä.

Aurinkopaneelirivistöjen väliin jäävään hukkatilaan rakennetaan kasvutunneli, jossa voidaan viljellä ja kasvattaa eri kasveja ympäri vuoden. 

Aurinkopuiston rinnalle rakennetaan Suomen suurin akkuteknologiaan perustuva energiavarasto. Akustoon varastoitu energia voidaan syöttää verkkoon silloin, kun kulutus on suurinta. Tällöin kulutushuippujen aikana normaalisti käytettävien suuripäästöisten voimalaitosten tarve vähenee.