Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti kolme va­raus­il­moi­tus­ta laa­jois­ta alueis­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – yh­teen­las­ket­tu pin­ta-ala 3700 ne­liö­ki­lo­met­riä

Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille kolme varausilmoitusta laajoista alueista kahdeksan kunnan alueella Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyerin mukaan yhtiö aikoo olla yhteydessä maaomistajiin siinä tapauksessa, että varatuilta alueilta kerätään maaperänäytteitä.
Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyerin mukaan yhtiö aikoo olla yhteydessä maaomistajiin siinä tapauksessa, että varatuilta alueilta kerätään maaperänäytteitä.
Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyerin mukaan yhtiö aikoo olla yhteydessä maaomistajiin siinä tapauksessa, että varatuilta alueilta kerätään maaperänäytteitä.
Kuva: Jani Väisänen

Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on jättänyt  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille kolme varausilmoitusta laajoista alueista kahdeksan kunnan alueella Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. 

Varausilmoitusten yhteenlaskettu pinta-ala on 3700 neliökilometriä. Yhtiö on hakenut alueille kaksivuotista varausta. 

Varausilmoitukset antavat Latitudelle oikeuden jokamiehenoikeuden puitteissa tapahtuvaan pienimuotoiseen näytteenottoon ja kartoitukseen. Varausilmoitus ei takaa lupaa kairauksiin tai kaivoksen perustamiseen.

Varaus antaa myös etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen.

– Olemme maastotutkimusten aikatauluja suunnitellessamme yhteydessä paliskuntiin. Mikäli haluamme kerätä maaperänäytteitä, olemme etukäteen maanomistajiin yhteydessä, Latitude 66 Cobalt Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo tiedotteessa.

Hän painottaa keskuteluyhteyttä varausalueiden asukkaiden ja elinkeinojen kanssa.

– Mikäli alueilla on esimerkiksi matkailuun liittyviä hankkeita, jotka eivät ole vielä julkisia, toivomme luottamuksellisia keskusteluja aiheesta. Valmistelussa olevien luonnonsuojelualueiden geologiseen tutkimiseen emme tule panostamaan, Hoyer kertoo.

Maastossa tullaan liikkumaan vähän

Geologista tutkimustyötä johtaa yksi yhtiön perustajista, saksalainen geologian professori Steffen Hagemann.

Latitudea kiinnostaa erityisesti koboltti, josta on tullut haluttu raaka-aine akkuteollisuudessa.

– Nyt varatuilla alueilla on tehty geologista työtä aiemmin, mutta silloin on etsitty kuparia, kultaa tai muita teollisuuden perinteisesti tarvitsemia mineraaleja. Aiemmissa tutkimuksissa lupaavatkin kobolttilöydökset on sivuutettu, Hagemann kertoo tiedotteessa.

Juttua jatkuu kuvan alla. 

-
Kuva: Ella Jokinen

Hagemannin mukaan varausaikainen tutkimus on pääasiassa historiallisen tutkimustiedon keräämistä, analysointia ja tulkitsemista. Varausaikana maastossa tullaan liikkumaan varsin vähän. Suurin osa työstä tapahtuu erilaisissa arkistoissa sekä haastattelemalla alueilla aiemmin toimineita geologeja.

Varaukset käynnistävät kaksivuotisen projektin

Uusien varauksien myötä yhtiö käynnistää vuodet  2020–2022 kattavan projektin, jota varten se kerää kansainvälisen tutkijaryhmän kartoittamaan geologisesti lupaavien alueiden parhaiden kobolttimalmioiden mahdollisia sijainteja. 

Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa alueiden kallioperän rakenteesta ja ohjata yhtiön malminetsintälupahakemukset pitkäaikaisen kaivostoiminnan mahdollistaville alueille.

Latitude jätti syyskuussa 2000 neliökilometrin aluetta koskevan varausilmoituksen Peräpohjan liuskevyöhykkeen itäiselle alueelle Rovaniemen eteläpuolelle. Yhtiön Tukesille jättämien varausilmoitusten yhteenlaskettu pinta-ala on nyt 5700 neliökilometriä.

– Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana investoineet kolme miljoonaa euroa Kuusamon liuskevyöhykkeen tutkimuksiin. Geologeillamme on ymmärrys siitä, miten koboltti on asettunut nykyisille sijoilleen. Tätä tietoa on nyt mielekästä soveltaa iältään ja rakenteeltaan samanlaisiin geologisiin vyöhykkeisiin Suomessa, Hoyer kertoo.

Juttua päivitetty kello 10.56.

Malminetsinnän lupavaiheet

Malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa on kolme merkittävää lupavaihetta. Toimintaa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. 

1. Ensimmäinen vaihe on varausilmoitus, joka antaa varauksen tekijälle oikeuden jokamiehenoikeuden puitteissa tapahtuvaan, pienimuotoiseen näytteenottoon ja alueen kartoitukseen.

Varausilmoitus antaa myös etuoikeuden tehdä malminetsintälupahakemus. 

Varaus on voimassa kaksi vuotta.

2. Toinen vaihe prosessissa on malminetsintälupa, joka antaa hakijalle oikeuden tutkimuskaivuuseen ja syväkairaukseen. 

Malminetsintälupa on voimassa neljä vuotta. Lupa voidaan uudistaa 15 vuoteen asti.

3. Kolmas vaihe koskee kaivosluvan hakemista. Lupa antaa oikeuden kaivoksen rakentamiseen ja louhintaan.

Kaivoslupa on toistaiseksi voimassa oleva. Se tarkastetaan aina vähintään kymmenen vuoden välein. Lupa voidaan myös myöntää määräaikaisesti.

Lähde: kaiva.fi.