Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Kainuun Sa­no­mat: Vie­na­lai­sen pe­rin­teen sa­nan­saat­ta­ja ja vii­mei­nen ru­non­lau­la­ja Jussi Huo­vi­nen on kuollut

Viimeisenä vienalaisena runonlaulajana tunnettu Johannes "Jussi" Huovinen on kuollut, kertoo Kainuun Sanomat.

Runonlaulaja Jussi Huovinen tunnettiin vienalaisena runonlaulajana ja kansanmuusikkona.
Runonlaulaja Jussi Huovinen tunnettiin vienalaisena runonlaulajana ja kansanmuusikkona.
Kuva: Haapea Kirsi

Viimeisenä vienalaisena runonlaulajana tunnettu Johannes ”Jussi” Huovinen on kuollut, kertoo Kainuun Sanomat. Huovinen kuoli perjantaina.

Suomussalmen Hietajärven vienalaiskylässä syntynyt Huovinen oli kuolleessaan 93-vuotias.

Huovinen tunnettiin kalevalaisen lauluperinteen taitajana. Häntä kutsuttiin useissa yhteyksissä arvonimellä "viimeinen runolaulaja". Hänen suvustaan löytyy runonlaulajia ja tietäjiä, joiden perinnettä hän välitti eteenpäin.

Huovinen oli myös monipuolinen kansanmuusikko, pelimanni ja säveltäjä. 

Jussi Huovinen tuli tunnetuksi myös Selma Vilhusen dokumenttielokuvasta Laulu (2014).